WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Request] Parameter Z

Nơi các bạn yêu cầu / đề nghị lập category / forum để chơi game, thêm hoặc bỏ bbcode / chức năng / ...

User avatar
Prototype
Posts: 0
Joined: 27 Aug 2021, 18:46
Gender: None specified

[Request] Parameter Z

Postby Prototype » 29 Aug 2021, 16:10

Thể loại game: Survival – Horror, Action, Role-Playing Game
Cấu trúc category / forum:
category: Parameter Z
------------forum: Paradise Isle Resort
--------------------forum: Hotel & Bungalows
--------------------forum: Public Services
--------------------forum: Administration Department
------------forum: Macana City
------------forum: Tourist Attractions
------------forum: Lưu trữ
--------------------forum: Nhật kí
--------------------forum: Phòng họp
Tên miền riêng: parameter.worwor.net

Nhờ admin set forum Phòng họp là box ẩn, mình cảm ơn rất nhiều.

Danh sách GM:
User avatar
Prototype

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 354
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 87 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: [Request] Parameter Z

Postby Thiên Thần Chuối » 29 Aug 2021, 19:49

Done. Trong vòng 6 tháng nếu bạn không bắt đầu game thì mình sẽ move nó vô mục Inactive.
.

Return to “Request & Suggest”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest