WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

GoodMorning

Nơi các bạn thử BBCode. Mỗi người một topic.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 355
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 13 Jul 2015, 23:37

Cảng duy nhất của Fanacia và là nơi buôn bán nhộn nhịp nhất. Hơn 90% hàng hóa xuất nhập khẩu của Fanacia đều phải thông qua đây. Đây cũng là nơi tiếp đón không ít khách du lịch tới Fanacia do tình hình hàng không bất ổn trong những năm gần đây.

Image
Image


Image
Last edited by Thiên Thần Chuối on 06 Jul 2016, 10:27, edited 3 times in total.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 355
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 15 Jul 2015, 21:12NPC
CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=725][IMG]http://1.s.imgbox.com/tsKt1RlY.jpg[/IMG]Chris Andersen[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?f=49&t=172#p725|Chris Andersen|chrisandersen][IMG]http://1.s.imgbox.com/tsKt1RlY.jpg[/IMG][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=726][img]http://t.imgbox.com/3XHA2Fk4.jpg[/img] Gestein Andersen[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=./viewpost.php?p=726#p726|Gestein Andersen|GesteinAndersen][img]http://t.imgbox.com/3XHA2Fk4.jpg[/img][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=727][img]http://t.imgbox.com/OeukB7je.jpg[/img] Reine Teferet[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=./viewpost.php?p=727#p727|Reine Teferet|ReineTeferet[][img]http://t.imgbox.com/OeukB7je.jpg[/img][/tip]
ImagePDVD

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][IMG]http://2.t.imgbox.com/JCr9Mgzo.jpg[/IMG]PDVD[/div]

CodeColon Select All Code

[tip=|PDVD|PDVD[][IMG]http://2.t.imgbox.com/JCr9Mgzo.jpg[/IMG][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=728][IMG]http://i.imgbox.com/GdLvUBly.jpg[/IMG]Caroline[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?f=49&t=172#p728|Caroline|caroline][IMG]http://i.imgbox.com/GdLvUBly.jpg[/IMG][/tip]
Last edited by Thiên Thần Chuối on 18 Aug 2015, 15:53, edited 12 times in total.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 355
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 15 Jul 2015, 23:34NPC
CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=725][IMG]http://1.s.imgbox.com/tsKt1RlY.jpg[/IMG]Chris Andersen[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?f=49&t=172#p725|Chris Andersen|chrisandersen][IMG]http://1.s.imgbox.com/tsKt1RlY.jpg[/IMG][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=726][img]http://t.imgbox.com/3XHA2Fk4.jpg[/img] Gestein Andersen[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=./viewpost.php?p=726#p726|Gestein Andersen|GesteinAndersen][img]http://t.imgbox.com/3XHA2Fk4.jpg[/img][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=727][img]http://t.imgbox.com/OeukB7je.jpg[/img] Reine Teferet[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=./viewpost.php?p=727#p727|Reine Teferet|ReineTeferet[][img]http://t.imgbox.com/OeukB7je.jpg[/img][/tip]
ImagePDVD

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][IMG]http://2.t.imgbox.com/JCr9Mgzo.jpg[/IMG]PDVD[/div]

CodeColon Select All Code

[tip=|PDVD|PDVD[][IMG]http://2.t.imgbox.com/JCr9Mgzo.jpg[/IMG][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=728][IMG]http://i.imgbox.com/GdLvUBly.jpg[/IMG]Caroline[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?f=49&t=172#p728|Caroline|caroline][IMG]http://i.imgbox.com/GdLvUBly.jpg[/IMG][/tip]
Last edited by Thiên Thần Chuối on 18 Aug 2015, 15:53, edited 2 times in total.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 355
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 31 Jul 2015, 08:54NPC
CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=725][IMG]http://1.s.imgbox.com/tsKt1RlY.jpg[/IMG]Chris Andersen[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?f=49&t=172#p725|Chris Andersen|chrisandersen][IMG]http://1.s.imgbox.com/tsKt1RlY.jpg[/IMG][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=726][img]http://t.imgbox.com/3XHA2Fk4.jpg[/img] Gestein Andersen[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=./viewpost.php?p=726#p726|Gestein Andersen|GesteinAndersen][img]http://t.imgbox.com/3XHA2Fk4.jpg[/img][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=727][img]http://t.imgbox.com/OeukB7je.jpg[/img] Reine Teferet[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=./viewpost.php?p=727#p727|Reine Teferet|ReineTeferet[][img]http://t.imgbox.com/OeukB7je.jpg[/img][/tip]
ImagePDVD

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][IMG]http://2.t.imgbox.com/JCr9Mgzo.jpg[/IMG]PDVD[/div]

CodeColon Select All Code

[tip=|PDVD|PDVD[][IMG]http://2.t.imgbox.com/JCr9Mgzo.jpg[/IMG][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=728][IMG]http://i.imgbox.com/GdLvUBly.jpg[/IMG]Caroline[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?f=49&t=172#p728|Caroline|caroline][IMG]http://i.imgbox.com/GdLvUBly.jpg[/IMG][/tip]
Last edited by Thiên Thần Chuối on 18 Aug 2015, 15:53, edited 2 times in total.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 355
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 04 Aug 2015, 22:10
Nhìn từ trên xuống, bạn chẳng thể nào biết rằng đây lại là một trường học, bởi nó quá giống một khu dinh thự quý tộc. Vườn thượng uyển trên sân thượng ư? Bạn hi vọng hiệu trưởng không phải là một quý bà (hoặc ông) ưa đọc tiểu thuyết lãng mạn sến súa và ngắm học trò mình ngày ngày lên đây... làm gì thì bạn cũng biết rồi nha.

Nhưng nếu bạn yêu thiên nhiên và các loài hoa thì lên đây không có gì sai trái cả. Khu vườn luôn được chăm sóc bởi câu lạc bộ cây cảnh của trường.

Image


...Last edited by Thiên Thần Chuối on 12 Aug 2015, 10:54, edited 17 times in total.
.

User avatar
Test
Posts: 1
Joined: 21 Jul 2015, 13:14
Has thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Test » 15 Aug 2015, 11:10NPC
CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=725][IMG]http://1.s.imgbox.com/tsKt1RlY.jpg[/IMG]Chris Andersen[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?f=49&t=172#p725|Chris Andersen|chrisandersen][IMG]http://1.s.imgbox.com/tsKt1RlY.jpg[/IMG][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=726][img]http://t.imgbox.com/3XHA2Fk4.jpg[/img] Gestein Andersen[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=./viewpost.php?p=726#p726|Gestein Andersen|GesteinAndersen][img]http://t.imgbox.com/3XHA2Fk4.jpg[/img][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=727][img]http://t.imgbox.com/OeukB7je.jpg[/img] Reine Teferet[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=./viewpost.php?p=727#p727|Reine Teferet|ReineTeferet[][img]http://t.imgbox.com/OeukB7je.jpg[/img][/tip]
ImagePDVD

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][IMG]http://2.t.imgbox.com/JCr9Mgzo.jpg[/IMG]PDVD[/div]

CodeColon Select All Code

[tip=|PDVD|PDVD[][IMG]http://2.t.imgbox.com/JCr9Mgzo.jpg[/IMG][/tip]

CodeColon Select All Code

[div=||width: 100px;margin:5px;][p=728][IMG]http://i.imgbox.com/GdLvUBly.jpg[/IMG]Caroline[/p][/div]

CodeColon Select All Code

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?f=49&t=172#p728|Caroline|caroline][IMG]http://i.imgbox.com/GdLvUBly.jpg[/IMG][/tip]
Last edited by Thiên Thần Chuối on 18 Aug 2015, 15:53, edited 1 time in total.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 355
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 18 Aug 2015, 15:52

Image


Tuy DIV không dễ dùng lắm nhưng khi dùng được rồi (kết hợp với style và mystyle) thì các bạn có thể trang trí cho bài viết của mình trông thật huyền cơ!


Cú pháp:

CodeColon Select All Code

[div=id|class|style CSS]Nội dung[/div]


HTML:

CodeColon Select All Code

<div id="id" class="class" style="style CSS">Nội dung</div>


Một số ứng dụng:

Nội dung post

Nội dung post


Xem thêm: http://www.w3schools.com/css/css_background.asp


CodeColon Select All Code

[div=||background: #DEDEDE;]Nội dung post[/div]

CodeColon Select All Code

[div=||background: url('http://i.imgur.com/srXx9oX.jpg');]Nội dung post[/div]
CodeColon Select All Code

[div=||border: 2px solid black;]Solid[/div]

CodeColon Select All Code

[div=||border: 2px dashed black;]Dashed[/div]


Nội dung post


CodeColon Select All Code

[div=||width: 500px; margin: auto;]Nội dung post[/div]


Nội dung post


CodeColon Select All Code

[div=||padding: 30px;]Nội dung post[/div]


Xem thêm về margin, padding, width, height, border: http://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.aspCodeColon Select All Code

[div=||display: flex; flex-flow: row wrap; text-align: center; font-size: 11px;]

[div=||width:100px;margin:5][thread=2][img]http://i.imgur.com/0fzXBg2.png[/img]Good Morning[/thread][/div]

[div=||width:100px;margin:5][thread=2][img]http://i.imgur.com/0fzXBg2.png[/img]Good Morning[/thread][/div]

[/div]


BBCode by Tendou.
Last edited by Thiên Thần Chuối on 21 Aug 2015, 08:40, edited 3 times in total.
.

User avatar
Meanie
Site Admin
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Meanie » 26 Aug 2015, 18:57

Image
Ashura
A legendary dagger that is said to have been given to mankind by the gods.
Ashura

Last edited by Thiên Thần Chuối on 28 Aug 2015, 10:08, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 355
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 18 Oct 2015, 22:53Last edited by Thiên Thần Chuối on 18 Oct 2015, 22:54, edited 3 times in total.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 355
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 18 Oct 2015, 22:54Last edited by Thiên Thần Chuối on 18 Oct 2015, 22:55, edited 1 time in total.
.

Return to “Test Place”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest