WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Nơi các bạn thử BBCode. Mỗi người một topic.

User avatar
Cá mòi hết hạn
Posts: 157
Joined: 28 Feb 2020, 01:13
Mood: \\ bánh mì vạn tuế //
Has thanked: 92 times
Been thanked: 42 times
Gender: Male

Postby Cá mòi hết hạn » 01 Mar 2020, 12:20

:nho:

CodeColon Select All Code

[p=0][div=||width:120px;margin:5px;][img]https://i.imgur.com/0J0sXP6.png[/img][b][size=110]Ellen Redon[/size][/b][/div][/p]

CodeColon Select All Code

[p=51412][div=||width:120px;margin:5px;][img]https://i.imgur.com/zWg4Oh9.png[/img][b][size=110]Cain Redon[/size][/b][/div][/p]

CodeColon Select All Code

[p=51412][div=||width:120px;margin:5px;][img]https://i.imgur.com/FWQkXlJ.png[/img][b][size=110]Cain (13 tuổi)[/size][/b][/div][/p]

CodeColon Select All Code

[p=51412][div=||width:120px;margin:5px;][img]https://i.imgur.com/LAJ4979.png[/img][b][size=110]Cain (19 tuổi)[/size][/b][/div][/p]

CodeColon Select All Code

[p=51412][div=||width:120px;margin:5px;][img]https://i.imgur.com/dGb6Kn7.png[/img][b][size=110]Cain (22 tuổi)[/size][/b][/div][/p]
Last edited by Cá mòi hết hạn on 09 Mar 2020, 22:48, edited 8 times in total.

User avatar
Cá mòi hết hạn
Posts: 157
Joined: 28 Feb 2020, 01:13
Mood: \\ bánh mì vạn tuế //
Has thanked: 92 times
Been thanked: 42 times
Gender: Male

Re: Cá

Postby Cá mòi hết hạn » 01 Mar 2020, 12:21Thời gian: <khi nào đó> || Địa điểm: <ở đâu đó>
<~>Nội dung là chữ với chữ và chữ.

6-3

Wc: xxx
Last edited by Cá mòi hết hạn on 17 Mar 2020, 07:08, edited 6 times in total.

User avatar
Cá mòi hết hạn
Posts: 157
Joined: 28 Feb 2020, 01:13
Mood: \\ bánh mì vạn tuế //
Has thanked: 92 times
Been thanked: 42 times
Gender: Male

Re: Cá

Postby Cá mòi hết hạn » 12 Mar 2020, 22:29Thời gian: <khi nào đó> || Địa điểm: <ở đâu đó>
<~>

Cain Redon vs Cây biến dị<viết cho đủ 300wc >
Cain Redon

Speed 4
Power 5
Defense 3
Blood 3

Cây biến dị

Speed 5
Power 8
Defense 3
Blood 2

B1: 4 < 5
B2: 5 < 8
B3: 3 = 3
B4: 3 > 2


- > Cain thua

Wc: xxx
Last edited by Cá mòi hết hạn on 12 Mar 2020, 23:14, edited 2 times in total.

User avatar
Cá mòi hết hạn
Posts: 157
Joined: 28 Feb 2020, 01:13
Mood: \\ bánh mì vạn tuế //
Has thanked: 92 times
Been thanked: 42 times
Gender: Male

Re: Cá

Postby Cá mòi hết hạn » 12 Mar 2020, 22:30

code đi batt team

User avatar
Cá mòi hết hạn
Posts: 157
Joined: 28 Feb 2020, 01:13
Mood: \\ bánh mì vạn tuế //
Has thanked: 92 times
Been thanked: 42 times
Gender: Male

Re: Cá

Postby Cá mòi hết hạn » 12 Mar 2020, 22:42

info gì đó

Speed: tốc độ di chuyển và tốc độ đánh của nhân vật.
Power: sức tấn công và lực lượng của nhân vật.
Defense: khả năng chịu đựng và nhịn đòn của nhân vật.
Blood: sinh lực của nhân vật.

Nhân vật sẽ nhận được 3 điểm cộng stat (gọi tắt là Plus Point = PP) mỗi khi lên 1 SP. Có thể phân phối stat tùy ý nhưng không được cộng vào Bandage

- Stat Bandage ảnh hưởng trực tiếp đến hành động Băng Bó của nhân vật. Để thực hiện Băng Bó, bạn sẽ dice 1 ~ 6, và tùy vào chỉ số stat Bandage mà quyết định bạn băng bó thành công hay không. (Ví dụ: Assassin có Stat Bandage là 2, vậy để băng bó thành công, bạn phải dice ra 1 hoặc 2)

Với một một trận đánh nếu thành công tiêu diệt hung thú sẽ được +10 SE (Survival Exp - Báo trong Khu tổng kết sinh tồn tuần)

Mỗi ngày (RL) có một lượt để các bạn đánh hung thú.

Áp dụng cho cả solo và đoàn đội (team)
Bước 1 So tổng Speed hai bên
Bước 2 So Tổng điểm Power bên A
với Tổng điểm Defense bên B
Bước 3 So Tổng điểm Power bên B
với Tổng điểm Defense bên A
Bước 4 So Blood
Bước 5 Viết bài tương tác miêu tả quá
trình trận đấu diễn ra ( tối thiểu 300wc )

Kết quả Battle:
- Từ bước 1 đến bước 4, bên nào có stat chênh lệch nhiều hơn thì bên đó thắng.
- Nếu sau khi so và kết quả hòa nhau, hai bên có thể xem như bất phân thắng bại. Hai bên cũng có thể quyết định thắng thua bằng cách dice (dice 1 ~ 5), bên có số dice cao hơn sẽ thắng.
- [Chỉ áp dụng khi đánh hung thú] Nếu tổng stat Speed của cả đội hơn 20, có thể +1 vào stat bất kì (các bạn tự thêm vào khi đánh battle, nhớ ghi chú thích)

- Một đội có tối đa 3 thành viên. Khi đánh quái thì phải có bài tương tác lập đội trước có đủ 3 thành viên, sau đó một người đại diện sẽ up bài đánh quái bên địa điểm

- Nếu tương tác đánh quái vẫn diễn ra trong ngày (IG) thì không phải mở tt lập đội mới

- Sau mỗi battle, nhân vật bắt buộc phải viết một tương tác thực hiện Bandage ngay phía dưới. Nếu Bandage thành công, nhân vật được + 5 SE (Survival Exp). Nếu Bandage thất bại, nhân vật bị -1 stat Blood tạm thời trong ngày hôm đó (IG). Nhân vật có thể khôi phục stat Blood nếu sau đó thực hiện Bandage thành công.

Vùng đất hoang: viewpost.php?p=49699#p49699
Rừng lá đỏ: viewpost.php?p=50249#p50249
Last edited by Cá mòi hết hạn on 12 Mar 2020, 23:26, edited 1 time in total.

Return to “Test Place”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest