WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Chambers

Nơi các bạn thử BBCode. Mỗi người một topic.

User avatar
Chambers
Posts: 0
Joined: 24 May 2022, 17:40
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: Chambers

Postby Chambers » 06 Jun 2022, 17:11

x
Last edited by Chambers on 11 Jun 2022, 18:56, edited 8 times in total.
Image

User avatar
Chambers
Posts: 0
Joined: 24 May 2022, 17:40
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: Chambers

Postby Chambers » 11 Jun 2022, 17:49


Orientation


Heal


Debuff


Attack Phase


Turn Địch
Orientation


Heal


Debuff


Attack Phase


Turn Địch
Orientation


Heal


Debuff


Attack Phase


Turn Địch

Last edited by Chambers on 11 Jun 2022, 17:49, edited 2 times in total.
Image

Return to “Test Place”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest