Reworld sẽ mở đợt đăng ký thứ 2 từ 15/8 đến 25/8


Thời gian đóng cửa backup diễn đàn

Nơi chứa những thông báo của diễn đàn.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 357
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: Thời gian đóng cửa backup diễn đàn

Postby Thiên Thần Chuối » 26 Jul 2016, 08:14

Đã backup xong diễn đàn nhé.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 357
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: Thời gian đóng cửa backup diễn đàn

Postby Thiên Thần Chuối » 28 Jul 2016, 08:23

Đã backup xong diễn đàn.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 357
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: Thời gian đóng cửa backup diễn đàn

Postby Thiên Thần Chuối » 06 Aug 2016, 08:37

Đã backup xong diễn đàn.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 357
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: Thời gian đóng cửa backup diễn đàn

Postby Thiên Thần Chuối » 13 Aug 2016, 08:43

Đã backup xong diễn đàn.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 357
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: Thời gian đóng cửa backup diễn đàn

Postby Thiên Thần Chuối » 23 Aug 2016, 08:05

Đã backup xong diễn đàn.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 357
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Re: Thời gian đóng cửa backup diễn đàn

Postby Thiên Thần Chuối » 06 Sep 2016, 08:27

Đã backup diễn đàn.
.

Return to “Announcement”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest