Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần

Về vấn đề kích hoạt tài khoản

Nơi chứa những thông báo của diễn đàn.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 359
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 89 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Về vấn đề kích hoạt tài khoản

Postby Thiên Thần Chuối » 18 Feb 2016, 22:44

Những bạn chưa được kích hoạt tài khoản nếu không nhận được email kích hoạt vui lòng kiểm tra thử thư mục spam. Nếu không được nữa thì phiền các bạn add skype evaraster để yêu cầu kích hoạt tài khoản.
Chân thành cám ơn. :">
Last edited by Thiên Thần Chuối on 18 Feb 2016, 22:46, edited 2 times in total.
.

Return to “Announcement”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest