WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Get Back To Work

Nhật ký hành trình của các bạn. Tùy ý tạo một hay nhiều topic trong đây nhé. :">

User avatar
Abyss
Posts: 24
Joined: 23 Mar 2020, 22:01
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Gender: None specified

Get Back To Work

Postby Abyss » 30 Mar 2020, 21:58Bạn Bý làm việc đi không tớ đánh bạn đấy : )
Last edited by Abyss on 30 Mar 2020, 22:01, edited 1 time in total.

User avatar
Abyss
Posts: 24
Joined: 23 Mar 2020, 22:01
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Gender: None specified

Re: Get Back To Work

Postby Abyss » 30 Mar 2020, 22:04Đầu có bẹp không nhỉ? Quyết tâm line hết knee up trong hôm nay. Ừ đúng rồi đấy bạn Bý ngưng viết nhảm nhí và quay về vẽ đi >:0
Last edited by Abyss on 30 Mar 2020, 22:06, edited 2 times in total.

User avatar
Abyss
Posts: 24
Joined: 23 Mar 2020, 22:01
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Gender: None specified

Re: Get Back To Work

Postby Abyss » 29 May 2021, 13:21
"Once upon a time,"


Two of my oldest character, Eve and Abyss. I've just realized I've never drawn this couple as chibi despite them being my true OTP. So, there I go.

Did you notice? Their poses here almost shapes into a heart here? Yeah, me neither at first. I only realized after the painting had been finished, and it bothers the crap out of me that their shadows does not form a perfect heart. Holy fucking shit man.
Last edited by Abyss on 01 Jun 2021, 21:48, edited 3 times in total.

User avatar
Abyss
Posts: 24
Joined: 23 Mar 2020, 22:01
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Gender: None specified

Re: Get Back To Work

Postby Abyss » 01 Jun 2021, 22:04
"There isn't anything I wouldn't do for you."

Quick sketch for Children's Day. Character: Ix Whole, 5 years old. Still my favorite stone-faced girl.
Last edited by Abyss on 01 Jun 2021, 22:04, edited 1 time in total.

User avatar
Abyss
Posts: 24
Joined: 23 Mar 2020, 22:01
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Gender: None specified

Re: Get Back To Work

Postby Abyss » 21 Jun 2021, 10:58
Back up here. One of the proudest moment of my life this year. Thanks you, Shio, for giving me a chance to do this MV's illustration. You might be a small channel now, but you're still a big presence in my heart >:)bbb

User avatar
Abyss
Posts: 24
Joined: 23 Mar 2020, 22:01
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Gender: None specified

Re: Get Back To Work

Postby Abyss » 19 Nov 2021, 19:16Facebook Link: https://www.facebook.com/groups/155378875035544/posts/1160671001172988


Welcome to Ep. 219048 of me struggling to draw background.

My OC: Norn Varian, The Silver-Eyed Witch.

She didn't originally have silver eyes. The Silver-Eyed Witch is just a title for one White Witches branch. Their trademark potions contain [The Glassglow Herbs], which is notorious for toxic substances. During the process of making such potions, the cauldron would heat up and emit smoke that would gradually cause the owner to lose their eyes' colors.
Last edited by Abyss on 19 Nov 2021, 19:17, edited 2 times in total.

User avatar
Abyss
Posts: 24
Joined: 23 Mar 2020, 22:01
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Gender: None specified

Re: Get Back To Work

Postby Abyss » 26 Nov 2021, 18:58Facebook Link: https://www.facebook.com/groups/155378875035544/posts/1166161947290560/


"There isn't anything I wo--... oh... I forgot my line..."


Đù mé đang rep cảm ơn thì bị giới hạn với tắt bình luận luôn rồi. Có phải spam đâu huhu : (

OC: Ix Whole, aka The Original X Database, The Morning Moon, Con Gái Yêu Của Bố, Bé Bi Của Bý, vân vân và mây mây. Gói em nó là X vì nếu nhìn kĩ bên mắt xanh da trời của bé nó sẽ thấy loạn sắc tố màu hồng loang lổ thành một vệt chữ X.

Welcome to my personal hell. Ở đây nghĩa là Bý đíu biết phải phối cảnh kiểu gì. Một cái background đơn giản như thế này đã bị tôi xóa đi xóa lại đến 3 lần. Cuối cùng quay về lựa chọn thứ 2 chứ còn chả phải lựa chọn cuối cùng nữa : (
Last edited by Abyss on 26 Nov 2021, 19:01, edited 4 times in total.

Return to “Your Diary”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest