Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần

Nơi chứa những thông báo của diễn đàn.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 359
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 89 times
Been thanked: 46 times
Gender: None specified

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần

Postby Thiên Thần Chuối » 24 Jul 2016, 22:39

Với mỗi một game, dù là mini-game hay là game có box riêng thì mình đều xin chia làm ba trạng thái:

 • Running: Một trò chơi khi được mở ra (đối với mini-game thì là tạo topic mới, đối với game có box riêng có thể là tin nhắn / bài đăng báo mở game,v.v...) sẽ ngay lập tức có trạng thái này. Đối với những game có box riêng thì vị trí box của game đó qua thời gian cũng đã được quy định rõ trong quy định của diễn đàn.

  Mỗi 6 tháng (+ 2 tuần), nếu game còn đang chạy, quản trò nên đăng bài vào trong topic này để báo tình trạng game là còn đang chạy. Khoảng thời gian 2 tuần mình thêm vào là để cho các bạn đỡ bị áp lực về thời gian.

  Đối với những trò chơi đang trong trạng thái Inactive hoặc Finished mà muốn quay trở về trạng thái Running, quản trò có thể đăng bài vào trong topic này để mình di chuyển game đến đúng vị trí của nó trong mục Running Games.

 • Inactive: Một trò chơi sẽ có trạng thái này khi quản trò của trò chơi đó thực hiện một trong những hành động sau:

  • Đăng bài vào trong topic này và báo game mình thuộc tình trạng Inactive.
  • Thời gian từ lúc bắt đầu mở game cho đến hiện tại quá 6 tháng (+ 2 tuần) nhưng quản trò không báo cập nhật tình trạng trò chơi trong topic này.
  • Thời gian từ lúc đăng bài báo cập nhật trạng thái trò chơi cuối cùng là trạng thái Running trong topic này cho đến hiện tại quá 6 tháng (+ 2 tuần).
  Khoảng thời gian 2 tuần mình thêm vào là để cho các bạn đỡ bị áp lực về thời gian.

 • Finished: Một trò chơi sẽ có trạng thái Finished khi quản trò đăng bài vào trong topic này và báo game mình đã kết thúc. Đối với những dạng trò chơi theo ván đấu và mỗi ván đấu có một topic riêng (ví dụ như trò [Sugoroku] The Conquerors), quản trò có thể báo tình trạng của một ván đấu là đã kết thúc để di chuyển vào vị trí tương ứng trong mục Finished.

Đối với trò chơi có box riêng, trong trường hợp trò chơi của bạn có trạng thái là Inactive hoặc Finished và bạn muốn ẩn trò chơi của mình đi (vì nhiều lý do) thì trong bài đăng báo cập nhật trạng thái trò chơi các bạn cũng có thể nêu yêu cầu này. Việc ẩn đi có hai phương thức tuỳ các bạn chọn: Một là ẩn chỉ cho một số thành viên nhất định của diễn đàn truy cập được, hai là ẩn chỉ cho những người có password của box mới truy cập được.

Mẫu bài đăng báo cập nhật trạng thái trò chơi:

Trò chơi: Tên trò chơi và link đường dẫn tới trò chơi đó.
Tình trạng trò chơi: Running / Inactive / Finished.
Mình - [mention]<tên nick của bạn>[/mention] - xin cam đoan là bài đăng báo cập nhật tình trạng trò chơi này đã được sự chấp thuận của toàn bộ quản trò của trò chơi <tên trò chơi>.


Đối với những trò chơi được mở ra trước thông báo này sẽ có thời hạn để báo cập nhật tình trạng trò chơi là 6 tháng (+ 2 tuần) kể từ hôm nay.

Cám ơn các bạn đã đọc.
Last edited by Thiên Thần Chuối on 28 Jul 2016, 08:15, edited 9 times in total.
.

User avatar
Redoubt
Posts: 1187
Joined: 09 May 2022, 13:57
Has thanked: 81 times
Been thanked: 41 times
Gender: None specified

Re: Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần

Postby Redoubt » 13 Oct 2022, 20:27

Trò chơi: Reworld
Tình trạng trò chơi: Running
Mình -
User avatar
Redoubt
- xin cam đoan là bài đăng báo cập nhật tình trạng trò chơi này đã được sự chấp thuận của toàn bộ GM Reworld.

Return to “Announcement”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest