WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Request] ONLINE

Nơi các bạn yêu cầu / đề nghị lập category / forum để chơi game, thêm hoặc bỏ bbcode / chức năng / ...

User avatar
Mentos Bạc Hà
Posts: 235
Joined: 22 Jan 2021, 11:06
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Gender: None specified

[Request] ONLINE

Postby Mentos Bạc Hà » 22 Jan 2021, 11:17

Thể loại game: Sci-fi, Action, Role-playing Game
Cấu trúc category / forum:
category: ONLINE
------------forum: Elysium
----------------------forum: Top Floor
--------------------------------forum: Lublilem Zone
------------------------------------------forum: Area-D
----------------------forum: Ground Floor
--------------------------------forum: Eastside
--------------------------------forum: Westside
----------------------forum: Basement
------------forum: Outside
----------------------forum: Lediea Transit Station
------------forum: Database
----------------------forum: Diary
----------------------forum: Black Box

Tên miền riêng: online.worwor.net

Admin để box ẩn giúp mình trước nhé.

Danh sách GM:
User avatar
Mentos Bạc Hà

Return to “Request & Suggest”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests