Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần

Search found 103 matches

by Gia Tinh Thứ Tư
16 Oct 2016, 15:57
Forum: Phòng Giấy Lộn Vàng Ươm
Topic: [THÔNG BÁO] Nhật báo Tiên Tri
Replies: 24
Views: 10568
Gender: None specified

Re: [THÔNG BÁO] Nhật báo Tiên Tri

http://i.imgur.com/taPz2GL.png [div=||background: #FFBA31;padding: 30px; font-size: 15px; line-height: 20px;] Thông báo về việc inactive của textgame Soleil de Poudlard Chào các bạn, đã lâu không gặp. Mình là Cải Như các bạn đều biết thì textgame Soleil de Poudlard đã đóng băng trong vòng hai tháng...
by Gia Tinh Thứ Tư
22 Sep 2016, 19:26
Forum: Hogwarts
Topic: Tháp cú
Replies: 265
Views: 67736
Gender: None specified

Re: Tháp cú

http://i.imgur.com/y6rPB2K.png?1 http://i.imgur.com/y6rPB2K.png?1 http://i.imgur.com/y6rPB2K.png?1 Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;color: #0c2f00;]NPC Event [div=||background-color: rgba(255,255,255,0.5);display: flex; f...
by Gia Tinh Thứ Tư
27 Aug 2016, 12:55
Forum: Hogwarts
Topic: Sân Quidditch
Replies: 253
Views: 67758
Gender: None specified

Re: Sân Quidditch

http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;]NPC Event [div=||width:120px;margin:5px; padding: 5px;] http://i.imgur.com/y8uze3n.png Lily Pi...
by Gia Tinh Thứ Tư
17 Aug 2016, 20:11
Forum: Hogwarts
Topic: Bệnh thất
Replies: 265
Views: 62136
Gender: None specified

Re: Bệnh thất

http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;]NPC Event [div=||background-color: rgba(255,255,255,0.5);display: flex; flex-flow: row wrap; t...
by Gia Tinh Thứ Tư
17 Aug 2016, 19:16
Forum: Hogwarts
Topic: Tháp cú
Replies: 265
Views: 67736
Gender: None specified

Re: Tháp cú

http://i.imgur.com/y6rPB2K.png?1 http://i.imgur.com/y6rPB2K.png?1 http://i.imgur.com/y6rPB2K.png?1 Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;color: #0c2f00;]NPC Event [div=||background-color: rgba(255,255,255,0.5);display: flex; f...
by Gia Tinh Thứ Tư
17 Aug 2016, 18:55
Forum: Hogwarts
Topic: Sân Quidditch
Replies: 253
Views: 67758
Gender: None specified

Re: Sân Quidditch

http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;]NPC Event [div=||width:120px;margin:5px; padding: 5px;] http://i.imgur.com/y8uze3n.png Lily Pi...
by Gia Tinh Thứ Tư
17 Aug 2016, 18:19
Forum: Hogwarts
Topic: Đại Sảnh Đường
Replies: 493
Views: 117330
Gender: None specified

Re: Đại Sảnh Đường

http://i.imgur.com/PxmFgrL.png?1 http://i.imgur.com/PxmFgrL.png?1 http://i.imgur.com/PxmFgrL.png?1 Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;color: #e6ce00;]NPC Event [div=||background-color: rgba(255,255,255,0.5);display: flex; f...
by Gia Tinh Thứ Tư
16 Aug 2016, 13:40
Forum: Hogwarts
Topic: Tháp cú
Replies: 265
Views: 67736
Gender: None specified

Re: Tháp cú

http://i.imgur.com/y6rPB2K.png?1 http://i.imgur.com/y6rPB2K.png?1 http://i.imgur.com/y6rPB2K.png?1 Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;color: #0c2f00;]NPC Event [div=||background-color: rgba(255,255,255,0.5);display: flex; f...
by Gia Tinh Thứ Tư
15 Aug 2016, 21:44
Forum: Hogwarts
Topic: Hành lang cầu thang
Replies: 233
Views: 59461
Gender: None specified

Re: Hành lang cầu thang

http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;]NPC Event [div=||width:120px;margin:5px; padding: 5px;] http://i.imgur.com/y8uze3n.png Lily Pi...
by Gia Tinh Thứ Tư
15 Aug 2016, 20:54
Forum: Hogwarts
Topic: Hành lang cầu thang
Replies: 233
Views: 59461
Gender: None specified

Re: Hành lang cầu thang

http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;]NPC Event [div=||width:120px;margin:5px; padding: 5px;] http://i.imgur.com/y8uze3n.png Lily Pi...

Go to advanced search