Reworld sẽ mở đợt đăng ký thứ 2 từ 15/8 đến 25/8


Search found 136 matches

by Vespera
Yesterday, 02:44
Forum: Học viện Nisyros
Topic: Đài thiên văn [Event: Under the Starry Night]
Replies: 263
Views: 5421
Gender: None specified

Re: Đài thiên văn [Event: Under the Starry Night]

[div=|| margin:auto;max-width: 600px][div=||display: flex; flex-flow: row wrap;float:left;max-width:400px][div=||max-width:100px;max-height:100px;padding:1px; border:1px solid white;transform: rotate(-15deg);margin-left:-20px;float:left][div=||overflow:hidden; display: inline-block;margin-top:0px;t...
by Vespera
06 Aug 2022, 23:49
Forum: Học viện Nisyros
Topic: [Khu Đông] Hội trường
Replies: 31
Views: 810
Gender: None specified

Re: [Khu Đông] Hội trường

[div=|| margin:auto;max-width: 600px][div=||display: flex; flex-flow: row wrap;float:left;max-width:400px][div=||max-width:100px;max-height:100px;padding:1px; border:1px solid white;transform: rotate(-15deg);margin-left:-20px;float:left][div=||overflow:hidden; display: inline-block;margin-top:0px;t...
by Vespera
06 Aug 2022, 20:36
Forum: Dãy lớp học
Topic: [Khu Tây] Phòng thể thao
Replies: 105
Views: 2444
Gender: None specified

Re: [Khu Tây] Phòng thể thao

[div=|| margin:auto;max-width: 600px][div=||display: flex; flex-flow: row wrap;float:left;max-width:400px][div=||max-width:100px;max-height:100px;padding:1px; border:1px solid white;transform: rotate(-15deg);margin-left:-20px;float:left][div=||overflow:hidden; display: inline-block;margin-top:0px;t...
by Vespera
06 Aug 2022, 17:11
Forum: Thành phố Elbrus
Topic: Quán rượu Manea
Replies: 14
Views: 307
Gender: None specified

Re: Quán rượu Manea

[div=|| margin:auto;max-width: 600px][div=||display: flex; flex-flow: row wrap;float:left;max-width:400px][div=||max-width:100px;max-height:100px;padding:1px; border:1px solid white;transform: rotate(-15deg);margin-left:-20px;float:left][div=||overflow:hidden; display: inline-block;margin-top:0px;t...
by Vespera
06 Aug 2022, 00:06
Forum: Học viện Nisyros
Topic: Khuôn viên chính
Replies: 113
Views: 1945
Gender: None specified

Re: Khuôn viên chính

[div=|| margin:auto;max-width: 600px][div=||display: flex; flex-flow: row wrap;float:left;max-width:400px][div=||max-width:100px;max-height:100px;padding:1px; border:1px solid white;transform: rotate(-15deg);margin-left:-20px;float:left][div=||overflow:hidden; display: inline-block;margin-top:0px;t...
by Vespera
04 Aug 2022, 13:57
Forum: Your Diary
Topic: The last of us
Replies: 2
Views: 63
Gender: None specified

Re: The last of us


Nắng chiều rủ xuống bên rèm liễu
Hoàng hôn tắt nắng để đêm lên
Gió thổi đung đưa tân nương kiệu
Có ai thổn thức người gả ma?
by Vespera
04 Aug 2022, 13:51
Forum: Your Diary
Topic: The last of us
Replies: 2
Views: 63
Gender: None specified

Re: The last of us

Mộ hoang xương
Trắng phếu.
Đất thấm đỏ
Loan đều.
Hiến hồn hoang
cho đứa con chết yểu.
Và xác ai
Hanh hanh nhành thanh liễu,
Có những điều
khi mất mới bảo điêu.

hôm ấy trời đổ mưa ngâu#7565
by Vespera
24 Jul 2022, 02:59
Forum: Dãy lớp học
Topic: [Khu Đông] Lớp Lý thuyết
Replies: 116
Views: 2645
Gender: None specified

Re: [Khu Đông] Lớp Lý thuyết

[div=|| margin:auto;max-width: 600px][div=||display: flex; flex-flow: row wrap;float:left;max-width:400px][div=||max-width:100px;max-height:100px;padding:1px; border:1px solid white;transform: rotate(-15deg);margin-left:-20px;float:left][div=||overflow:hidden; display: inline-block;margin-top:0px;t...
by Vespera
24 Jul 2022, 00:23
Forum: Dãy lớp học
Topic: [Khu Tây] Phòng thể thao
Replies: 105
Views: 2444
Gender: None specified

Re: [Khu Tây] Phòng thể thao

[div=|| margin:auto;max-width: 600px][div=||display: flex; flex-flow: row wrap;float:left;max-width:400px][div=||max-width:100px;max-height:100px;padding:1px; border:1px solid white;transform: rotate(-15deg);margin-left:-20px;float:left][div=||overflow:hidden; display: inline-block;margin-top:0px;t...
by Vespera
23 Jul 2022, 01:55
Forum: Your Diary
Topic: The last of us
Replies: 2
Views: 63
Gender: None specified

The last of us

Do not stand at my grave and weep I am not there. I do not sleep. I am a thousand winds that blow. I am the diamond glints on snow. I am the sunlight on ripened grain. I am the gentle autumn rain. When you awaken in the morning’s hush I am the swift uplifting rush Of quiet birds in circled flight. ...

Go to advanced search