Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần

Search found 337 matches

by Thiên Thần Chuối
29 Aug 2022, 22:07
Forum: Request & Suggest
Topic: [Request] THEASYS
Replies: 2
Views: 5763
Gender: None specified

Re: [Request] THEASYS

Tên miền riêng: theasys.worwor.net Done. Sử dụng theme riêng: Link tới designer: memberlist.php?mode=viewprofile&u=4106 Sorry nhưng dạo này tớ bán máu cho tư bản nên chắc không còn sức để cày custom theme. Về theme sử dụng cho forum, bạn có thể chọn theme bạn mong muốn tại đây, sau đó pm đến ch...
by Thiên Thần Chuối
10 Jul 2022, 17:16
Forum: Your Diary
Topic: GoodMorning
Replies: 4
Views: 3678
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Thử xem thế nào.
by Thiên Thần Chuối
04 Jul 2022, 11:48
Forum: Your Diary
Topic: GoodMorning
Replies: 4
Views: 3678
Gender: None specified

Re: GoodMorning

[div=||width: 90px;margin:5px;] https://i.imgur.com/H7ZR7l9.png Chuột [div=||max-width:280px;margin-left:10%;border-left:2px solid #6DECB9;padding-left:20px;font-size:12.5px;line-height:1.5;letter-spacing:4px] Ngày 27 tháng 05 Năm 2110 Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random te...
by Thiên Thần Chuối
09 May 2022, 19:32
Forum: Request & Suggest
Topic: [Request] Reworld
Replies: 1
Views: 3193
Gender: None specified

Re: [Request] Reworld

Đã setup domain http://reworld.worwor.net. Trong vòng 6 tháng nếu không có update gì mới thì tớ move game vô mục inactive nhé.
by Thiên Thần Chuối
30 Sep 2021, 17:23
Forum: Test Place
Topic: GoodMorning
Replies: 39
Views: 44120
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Test lần nữa
by Thiên Thần Chuối
30 Sep 2021, 13:12
Forum: Test Place
Topic: GoodMorning
Replies: 39
Views: 44120
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Let's test
by Thiên Thần Chuối
29 Aug 2021, 19:49
Forum: Request & Suggest
Topic: [Request] Parameter Z
Replies: 1
Views: 3590
Gender: None specified

Re: [Request] Parameter Z

Done. Trong vòng 6 tháng nếu bạn không bắt đầu game thì mình sẽ move nó vô mục Inactive.
by Thiên Thần Chuối
08 Feb 2021, 07:58
Forum: How to Use
Topic: BBCode: margin
Replies: 1
Views: 3450
Gender: None specified

Re: BBCode: margin

We already have this bro ( center ): [center=600px]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure d...
by Thiên Thần Chuối
23 Jan 2021, 20:50
Forum: Request & Suggest
Topic: [Request] ONLINE
Replies: 1
Views: 3514
Gender: None specified

Re: [Request] ONLINE

Done. Không hiểu sao post count của bạn bằng 0 though... Something mysterious here.... Đã debug xong, là do mình bị mất trí nhớ though...
by Thiên Thần Chuối
23 Jan 2021, 18:58
Forum: Your Diary
Topic: GoodMorning
Replies: 4
Views: 3678
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Test

Go to advanced search