WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

I hate all kind of BBcode

Nơi các bạn thử BBCode. Mỗi người một topic.

User avatar
Sineros E.Worricker
Posts: 3
Joined: 14 Aug 2015, 23:27
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

I hate all kind of BBcode

Postby Sineros E.Worricker » 15 Aug 2015, 01:46
CodeColon Select All Code

[div=||background: url('http://s2.postimg.org/40gr09rwo/Pattern_2.jpg'); width:750px; margin: auto; border: 1px solid #550000; text-align:justify; line-height:150%]

[div=||background: #ffffff; padding: 30px; font-size: 14px; color: #550000;]
[div=||display:flex;flex-flow:row-wrap;font-size: 11px;text-align:center; justify-content:center]


[url=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?f=49&t=171&p=853#p853][div=||width:100px;margin:5px;][img=100|]http://s2.postimg.org/addv3dyqd/ds_thatnotmys_tip.jpg[/img] Wilson[/div][/url]

[url=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?f=49&t=171&p=818#p818][div=||width:100px;margin:5px; ][img=100|]http://i.imgur.com/O4nLE4w.jpg[/img]Chloe Photistika[/div][/url]


[/div]
[div=||background: url('http://s2.postimg.org/40gr09rwo/Pattern_2.jpg');]
[/div][div=|| padding: 20px;]

K

[/div][/div]

[/div]
Image

Return to “Test Place”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest