WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts
Diễn đàn đang tạm thời đóng đăng ký do số lượng spammer quá nhiều. Bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ Thiên Thần Chuối hoặc liên hệ qua FB của WorWor để mở lại đăng ký.

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

GoodMorning

Nơi các bạn thử BBCode. Mỗi người một topic.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 337
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 124 times
Been thanked: 41 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 13 Jul 2016, 23:53

Last edited by Thiên Thần Chuối on 13 Jul 2016, 23:53, edited 1 time in total.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 337
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 124 times
Been thanked: 41 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 15 Jul 2016, 23:32


Last edited by Thiên Thần Chuối on 15 Jul 2016, 23:37, edited 1 time in total.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 337
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 124 times
Been thanked: 41 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 21 Jul 2016, 22:30

Thử xem nào đánh được tiếng Việt không.
User avatar
Thiên Thần Chuối
:3
Last edited by Thiên Thần Chuối on 20 Oct 2016, 08:03, edited 2 times in total.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 337
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 124 times
Been thanked: 41 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 28 Feb 2017, 09:44

Cho tui thử cái coi trời ơi. :-s
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 337
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 124 times
Been thanked: 41 times
Gender: None specified

Re: GoodMorning

Postby Thiên Thần Chuối » 08 Mar 2018, 01:22

HIDE: ON
This message has been hidden
.

Return to “Test Place”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests