WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Alfred's wish box

Nơi lưu trữ các topic nhật kí của người chơi.

User avatar
SofiaG
Posts: 116
Joined: 22 Nov 2019, 13:41
Has thanked: 6 times
Been thanked: 6 times
Gender: Female

Alfred's wish box

Postby SofiaG » 25 Nov 2019, 18:36ALFRED'S WISH BOX
Chiếc hộp nhỏ chứa đựng những mong cầu


Tip chữ:

Code: Select all

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?p=47924#p47924|[color=#0000BF]Alfred Vaux[/color]|FDplayer38][div=||width: 120px; vertical-align: middle][img=120px|]https://i.imgur.com/8jLQ9jr.jpg?1[/img][/div][/tip]


Tip hình:

Code: Select all

[div=||width:120px; height:120px; margin: 5px][post=47924][div=||width:120px; height:120px; border: 1px solid blue; padding: 1px;][img=120px|]https://i.imgur.com/8jLQ9jr.jpg?1[/img][/div][b][size=120][font=Scribble][color=#0000BF]Alfred Vaux[/color][/font][/size][/b][/post][/div]


Tương tác:

Code: Select all

[div=||background: url('https://i.imgur.com/zI8ji7h.jpg'); background-attachment: fixed; background-position: center; color: #007ba7; font-family: Times New Roman; font-size: 16px; text-align: justify;]

[div=||max-width: 800px; margin: auto; overflow:hidden; padding: 10px; ][div=||background: #2956b2][div=||max-width: 765px ;margin: auto; ]
[div=||border: 1px solid #ffffff; padding: 4px]
[div=|| background: #ffffff; padding: 30px; margin-top: -20px; padding: 25px;][div=||display: flex; flex-flow: row wrap; text-align: center; font-size: 13px; align;center; justify-content: center]

[div=||width:120px; height:120px; margin: 5px][post=47924][div=||width:120px; height:120px; border: 1px solid blue; padding: 1px;][img=120px|]https://i.imgur.com/8jLQ9jr.jpg?1[/img][/div][b][size=120][color=#0000BF][font=Scribble]Alfred Vaux[/font][/color][/size][/b][/post][/div]

[/div]

[div=|| border: 1px solid #2956b2; border-left: none; border-right: none; padding: 20px; text-align: center; color: #007ba7][b]Thời gian: [/b]Thời gian | [b]Địa điểm:[/b] Địa điểm[/div]

Nội dung

[i][b]Wordcount:[/b] X - @y [/i][/div][/div]
[/div][/div][/div]

[/div]


Shortcuts:

 1. Hướng dẫn chơi game
 2. List code tip
 3. Dice
 4. Player Database
 5. NPC Database
 6. Dự báo thời tiết
 7. Website
 8. Story
 9. Book of Skills
 10. Lớp học skill
 11. Bảng nhiệm vụ
 12. Phòng tình yêu
 13. Phòng bằng khen
 14. Phòng không gian
 15. Phòng vàng
 16. Phòng giao dịch
 17. Map
 18. Thiết bị liên lạc
 19. Lọ ký ứcLast edited by SofiaG on 04 Dec 2019, 13:19, edited 3 times in total.
Image

User avatar
SofiaG
Posts: 116
Joined: 22 Nov 2019, 13:41
Has thanked: 6 times
Been thanked: 6 times
Gender: Female

Re: Alfred's wish box

Postby SofiaG » 25 Nov 2019, 18:59ACQUAINTANCES
Người cũ từng quen


Real life:


Fairy Dream:

 1. Player:

 2. NPC:

Last edited by SofiaG on 04 Dec 2019, 17:52, edited 9 times in total.
Image

User avatar
SofiaG
Posts: 116
Joined: 22 Nov 2019, 13:41
Has thanked: 6 times
Been thanked: 6 times
Gender: Female

Re: Alfred's wish box

Postby SofiaG » 25 Nov 2019, 19:32ALFRED'S FOOT PRINTS
11/2019


Real life:

 1. Rạp phim:

 2. Khu dân cư:

 3. Khu trường học:

 4. Bệnh viện:

 5. Tinh cầu XVIL-5182:


Lọ ký ức:


Fairy Dream:

 1. [Event] Nông trường Ân lễ:

 2. Hồ Thanh Oa:

 3. Làng Đường Quả:


Tổng: 12.977w
Last edited by SofiaG on 30 Nov 2019, 22:45, edited 19 times in total.
Image

User avatar
SofiaG
Posts: 116
Joined: 22 Nov 2019, 13:41
Has thanked: 6 times
Been thanked: 6 times
Gender: Female

Re: Alfred's wish box

Postby SofiaG » 01 Dec 2019, 09:43ALFRED'S FOOT PRINTS
12/2019


Real life:

 1. Khu trường học:

 2. Tinh cầu XVIL-5182:

 3. Nhà bảo tàng:

 4. Quán cà phê:

 5. Siêu thị:


Lọ ký ức:

Fairy Dream:

 1. [Event] Nông trường Ân lễ:

 2. Làng Đường Quả:

 3. Đấu trường Raffia:

 4. Thần điện Quang Minh:


Dư tháng trước: 77w - Tổng: 7082w
Last edited by SofiaG on 25 Dec 2019, 17:33, edited 28 times in total.
Image

User avatar
SofiaG
Posts: 116
Joined: 22 Nov 2019, 13:41
Has thanked: 6 times
Been thanked: 6 times
Gender: Female

Re: Alfred's wish box

Postby SofiaG » 31 Dec 2019, 19:30ALFRED'S FOOT PRINTS
01/2020


Real life:

Lọ ký ức:

Fairy Dream:

Dư tháng trước: 82w - Tổng: 82w
Image

Return to “Nhật kí”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests