WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Bệnh án số 22V2D22

Nơi lưu trữ các topic nhật kí của người chơi.

User avatar
Universal
Posts: 80
Joined: 12 Jun 2016, 00:23
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Bệnh án số 22V2D22

Postby Universal » 24 Nov 2019, 04:59

"Friđrik" "Emil"


Image


Code Real Life:

Code: Select all

[div=||background: #f0f3f7;][div=||background: #f0f3f7;max-width: 800px; margin: auto; padding: 30px;text-align: center]
[div=||display: flex; flex-flow: row wrap; text-align: center; font-size: 13px; align;center; justify-content: center][div=||width:120px; height:120px; margin: 5px][post=48074][div=||width:120px; height:120px; border: 1px solid silver; padding: 1px;][img=120px|]https://live.staticflickr.com/65535/49132738883_f608800b95_o.jpg[/img][/div][b][size=120]Friđrik Emil Hrafnsson[/size][/b][/post][/div][/div]


[b]Thời gian:[/b] Monday “Flarion”, Tangelo 36
[b]Địa điểm:[/b] [/div]

[div=||background: #f0f3f7;max-width: 800px; margin: auto; padding: 30px;text-align: justify]

[/div]
[div=||background: #f0f3f7;max-width: 800px; margin: auto; padding: 30px;text-align: center]WC:[/div][/div]


Code in FD:

Code: Select all

[div=||background: url('https://live.staticflickr.com/65535/49111851878_6280c56ba2_o.jpg');][div=||background: #f0f3f7;max-width: 800px; margin: auto; padding: 30px;text-align: center]
[div=||display: flex; flex-flow: row wrap; text-align: center; font-size: 13px; align;center; justify-content: center][div=||width:120px; height:120px; margin: 5px][post=48074][div=||width:120px; height:120px; border: 1px solid silver; padding: 1px;][img=120px|]https://i.imgur.com/sGE8ikl.jpg[/img][/div][b][size=120]Friđrik Emil Hrafnsson[/size][/b][/post][/div][/div]


[b]Thời gian:[/b] Monday “Flarion”, Tangelo 36
[b]Địa điểm:[/b] [/div]

[div=||background: #f0f3f7;max-width: 800px; margin: auto; padding: 30px;text-align: justify]

[/div]

[div=||background: #f0f3f7;max-width: 800px; margin: auto; padding: 30px;text-align: center]WC:
[/div][/div]


Messenger:

Code: Select all

[div=||background: #ffffff; width: 500px; margin: auto; padding: 30px; text-align: justify; border: 1px solid #676767]
[div=||display: flex; flex-flow: row wrap; text-align: center; font-size: 13px;]

[div=||margin: auto][div=||width:120px; height:120px; margin: 5px][post=48074][div=||width:120px; height:120px; border: 1px solid silver; padding: 1px;][img=120px|]https://i.imgur.com/sGE8ikl.jpg[/img][/div][b][size=120]Friđrik Emil Hrafnsson[/size][/b][/post][/div][/div][div=||margin: auto]Tip ai đó[/div]

[/div]

[center][b]Wednesday "Luceras", Aureolin 68[/b][/center][div=||border: 1px solid #A9A9A9; border-top: none; border-right: none; border-left: none;]
[/div]
[div=||padding: 10px 30px]
[right][u][b]To:[/b][/u]
[u][b]CC:[/b]
[b]Subject:[/b] Re:

...

[/div]

[center][color=#ababab]WC: [/color][mention][/mention][/center][/div]


Code báo:

Code: Select all

[div=||background: #DEDEDE;][div=||background: #ededed;max-width: 800px; margin: auto; padding: 30px;text-align: justify]
[b]Nhân vật:[/b] [tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?p=48074#p48074|Friđrik Emil Hrafnsson|FDplayer39][div=||width: 120px; vertical-align: middle][img=120px|]https://i.imgur.com/sGE8ikl.jpg[/img][/div][/tip]

[b]Đã hoàn thành các quest sau:[/b]
Khởi đầu: [url=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?p=48094#p48094]140[/url]
Login: [url=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?p=48532#p48532]270[/url]
Tough choice: [url=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?p=48553#p48553]438[/url]

[b]Nhận 40G + 200EXP + 1 hộp tiếp tế tân thủ.
[/b][/div][/div]
[b][color=#FF0000]DONE[/color][/b]


Code tip:


Code: Select all

[div=||width:120px; height:120px; margin: 5px][post=48074][div=||width:120px; height:120px; border: 1px solid silver; padding: 1px;][img=120px|]https://i.imgur.com/sGE8ikl.jpg[/img][/div][b][size=120]Friđrik Emil Hrafnsson[/size][/b][/post][/div]


Code: Select all

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?p=48074#p48074|Friđrik Emil Hrafnsson|FDplayer39][div=||width: 120px; vertical-align: middle][img=120px|]https://i.imgur.com/sGE8ikl.jpg[/img][/div][/tip]


Code: Select all

[div=||width:120px; height:120px; margin: 5px][post=48074][div=||width:120px; height:120px; border: 1px solid silver; padding: 1px;][img=120px|]https://live.staticflickr.com/65535/49132738883_f608800b95_o.jpg[/img][/div][b][size=120]Friđrik Emil Hrafnsson[/size][/b][/post][/div]


Lịch:

Last edited by Universal on 07 Dec 2019, 18:34, edited 18 times in total.
Image

User avatar
Universal
Posts: 80
Joined: 12 Jun 2016, 00:23
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: Bệnh án số 22V2D22

Postby Universal » 24 Nov 2019, 05:37


Shortcuts:

THÁNG 11
Quests
Khởi đầu: 140
Quen biết rộng rãi:
Login: 270
Tough choice: 438 + 78
Sát hạch Eden: 143

Event Nông trường Ân lễ: 340+ 322 + 313 + 313 + 323 + 321 + 324

Last edited by Universal on 07 Dec 2019, 18:54, edited 34 times in total.
Image

User avatar
Universal
Posts: 80
Joined: 12 Jun 2016, 00:23
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: Bệnh án số 22V2D22

Postby Universal » 07 Dec 2019, 18:55

THÁNG 12
Quests
Sát hạch Eden:

Event Nông trường Ân lễ: 307

Last edited by Universal on 07 Dec 2019, 20:36, edited 2 times in total.
Image

Return to “Nhật kí”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests