WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

User avatar
Hạ Du
Posts: 1289
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 48 times
Been thanked: 15 times
Gender: None specified
Contact:

[FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Hạ Du » 04 Nov 2019, 00:25

.

Topic DiceNhư tên gọi, topic này dùng để đổ dice cho mọi vấn đề, hoạt động cần sử dụng đến dice của Fairy Dream.

Mỗi một bài viết chỉ đổ dice một lần. Sau khi đã đổ dice, tuyệt đối không được sửa hay xóa bài.

Khi dice nhớ ghi rõ dice đó dùng cho mục đích gì.

Code dice:

Code: Select all

[b][size=180][dicek]số mặt dice[/dicek][/size][/b]

Ví dụ muốn đổ 1 viên dice 6 mặt thì code là:

Code: Select all

[b][size=180][dicek]6[/dicek][/size][/b]


.
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 10:27, edited 1 time in total.
Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby IamFerdinandvonAegir » 04 Nov 2019, 00:28

Dice Halôque bí ngô 2/15
4
Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby IamFerdinandvonAegir » 04 Nov 2019, 00:34

Dice Halôque bí ngô 3/15
3
Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby IamFerdinandvonAegir » 04 Nov 2019, 00:37

Dice Halôque bí ngô 4/15
5
Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby IamFerdinandvonAegir » 04 Nov 2019, 00:39

Dice Halôque bí ngô 5/15
5
Image

User avatar
Baconism
Posts: 425
Joined: 19 Oct 2019, 22:14
Has thanked: 4 times
Been thanked: 7 times
Gender: None specified

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Baconism » 04 Nov 2019, 00:41

Halloween Monopoly - 1
6
Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby IamFerdinandvonAegir » 04 Nov 2019, 00:41

Dice Halôque bí ngô 6/15
6
Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby IamFerdinandvonAegir » 04 Nov 2019, 00:42

Dice Halôque bí ngô 7/15
1
Image

User avatar
Baconism
Posts: 425
Joined: 19 Oct 2019, 22:14
Has thanked: 4 times
Been thanked: 7 times
Gender: None specified

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Baconism » 04 Nov 2019, 00:44

Halloween Monopoly - 2
1
Image

User avatar
Baconism
Posts: 425
Joined: 19 Oct 2019, 22:14
Has thanked: 4 times
Been thanked: 7 times
Gender: None specified

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Baconism » 04 Nov 2019, 00:45

Halloween Monopoly - 3
2
Image

Return to “Fairy Dream”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests