WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts
Diễn đàn đang tạm thời đóng đăng ký do số lượng spammer quá nhiều. Bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ Thiên Thần Chuối hoặc liên hệ qua FB của WorWor để mở lại đăng ký.

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Grey

Nơi các bạn thử BBCode. Mỗi người một topic.

User avatar
Grey
Posts: 2
Joined: 14 Mar 2016, 00:41
Gender: None specified

Grey

Postby Grey » 11 Jul 2019, 20:32

Chỗ để test code.
Image

Return to “Test Place”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests