WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Giấy nháp linh tinh

Nhật ký hành trình của các bạn. Tùy ý tạo một hay nhiều topic trong đây nhé. :">

User avatar
Choco-kun
Posts: 0
Joined: 29 Oct 2016, 23:23
Mood: I'm a choco boy in a choco world
Gender: Male

Giấy nháp linh tinh

Postby Choco-kun » 02 Nov 2016, 23:31

Xí một chỗ cho vui chứ cũng chưa biết quăng gì vào =))

Return to “Your Diary”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests