WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Moderators: Merv, Hạ Du

Tiểu Hoả Thạch
Posts: 7
Joined: 11 Apr 2016, 01:39
Gender: None specified

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Postby Tiểu Hoả Thạch » 14 Apr 2016, 05:12

Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote::né: biến ` ^ `

Có biết tí phép thuật nào đây mà biến với chả biến =))

ko có phép mới bảo Du biến =))

User avatar
Hạ Du
Posts: 978
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Gender: None specified
Contact:

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Postby Hạ Du » 14 Apr 2016, 19:50

Tiểu Hoả Thạch wrote:ko có phép mới bảo Du biến =))

Thì ngộ cũng có phép đâu mà biết biến =))
Image

Tiểu Hoả Thạch
Posts: 7
Joined: 11 Apr 2016, 01:39
Gender: None specified

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Postby Tiểu Hoả Thạch » 14 Apr 2016, 20:19

Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote:ko có phép mới bảo Du biến =))

Thì ngộ cũng có phép đâu mà biết biến =))

` ^ ` ko biến cũng phải biến

User avatar
Hạ Du
Posts: 978
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Gender: None specified
Contact:

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Postby Hạ Du » 15 Apr 2016, 22:58

Tiểu Hoả Thạch wrote:` ^ ` ko biến cũng phải biến

Bằng niềm tin hả? ` A`)?
Image

Tiểu Hoả Thạch
Posts: 7
Joined: 11 Apr 2016, 01:39
Gender: None specified

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Postby Tiểu Hoả Thạch » 16 Apr 2016, 01:34

Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote:` ^ ` ko biến cũng phải biến

Bằng niềm tin hả? ` A`)?

đúng vậy, không có niềm tin sao sống được hả, cho nên mau biến ` ^ `

User avatar
Mythril
Posts: 807
Joined: 16 Jul 2015, 11:38
Location: Where Top-senpai is
Mood: Following Top-senpai
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Gender: Female

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Postby Mythril » 16 Apr 2016, 15:46

cũng bắt đầu xôm rồi này :wow:

User avatar
Hạ Du
Posts: 978
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Gender: None specified
Contact:

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Postby Hạ Du » 16 Apr 2016, 17:20

Tiểu Hoả Thạch wrote:đúng vậy, không có niềm tin sao sống được hả, cho nên mau biến ` ^ `

Không có niềm tin vẫn sống được nhé ` A`)

Elya wrote:cũng bắt đầu xôm rồi này :wow:

Ahihi :manhme:
Image

User avatar
Aelius
Posts: 4
Joined: 11 Apr 2016, 17:00
Gender: Male

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Postby Aelius » 18 Apr 2016, 16:17

klq nhưng xin đăng tin tìm trẻ lạc ; A ;
có ai biết Merv đang ở đâu hoặc có thông tin gì không ạ, mấy ngày nay không thấy onl fb mà mình cũng chẳng có điện thoại để hỏi thăm :nho:

User avatar
Hạ Du
Posts: 978
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Gender: None specified
Contact:

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Postby Hạ Du » 19 Apr 2016, 02:29

Aelius wrote:klq nhưng xin đăng tin tìm trẻ lạc ; A ;
có ai biết Merv đang ở đâu hoặc có thông tin gì không ạ, mấy ngày nay không thấy onl fb mà mình cũng chẳng có điện thoại để hỏi thăm :nho:

:le cũng đang tìm kiếm con người đó: :nho:
Image

Return to “Million Worlds”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests