WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Request] The Seminal Catastrophe

Nơi các bạn yêu cầu / đề nghị lập category / forum để chơi game, thêm hoặc bỏ bbcode / chức năng / ...

User avatar
ForgotMyID
Posts: 48
Joined: 06 Feb 2020, 21:47
Gender: None specified

[Request] The Seminal Catastrophe

Postby ForgotMyID » 01 Mar 2020, 22:43

Thể loại game: Role-Playing Game, Sci-fi, Steampunk, Action, Horror
Cấu trúc category / forum:
The Seminal Catastrophe:
------------forum: Great Old World
----------------------forum: The Isles
----------------------forum: The Mainland
------------forum: New World
----------------------forum: The United Republic of Free Countries
------------forum: Eastern World
----------------------forum: The Yamato Empire
----------------------forum: The Xangaria Empire
------------forum: Green World
------------forum: Void World
----------------------forum: Nhật kí

Tên miền riêng: catastrophe.worwor.net
Danh sách GM:

User avatar
ForgotMyID

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: [Request] The Seminal Catastrophe

Postby Thiên Thần Chuối » 02 Mar 2020, 13:56

Done. Khi nào bạn mở đăng ký game thì mình đưa game ra ngoài mặt tiền nhé.
.

Return to “Request & Suggest”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests