WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

User avatar
Allrightbb
Posts: 864
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 28 times
Been thanked: 162 times
Gender: None specified

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Allrightbb » 07 Nov 2019, 22:04

Dice nhẹ đi map Halloween lần 1

1-6-4-6-5-2-4-1-4-5
Image

User avatar
Baconism
Posts: 425
Joined: 19 Oct 2019, 22:14
Has thanked: 4 times
Been thanked: 7 times
Gender: None specified

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Baconism » 07 Nov 2019, 22:04

Halloween Monopoly - 176 -> 180

2-2-4-1-5
Image

User avatar
Baconism
Posts: 425
Joined: 19 Oct 2019, 22:14
Has thanked: 4 times
Been thanked: 7 times
Gender: None specified

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Baconism » 07 Nov 2019, 22:07

Halloween Monopoly - 181 -> 185

5-3-3-5-1
Image

User avatar
Laeta
Posts: 1554
Joined: 21 Oct 2019, 11:34
Location: Gotta mlem them all <3
Mood: #dogevn
Has thanked: 498 times
Been thanked: 174 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Laeta » 07 Nov 2019, 22:08

Dice Map Monopoly 31-35
4-6-6-4-1
Image

_XieJiaXin_
Posts: 166
Joined: 19 Oct 2019, 20:34
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby _XieJiaXin_ » 07 Nov 2019, 22:08

dice đánh boss 1 (lượt free0

5

dice đánh boss 2 (+1 lượt roll)

10

dice đánh boss 3 (+1 lượt roll)

2
Image

User avatar
Allrightbb
Posts: 864
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 28 times
Been thanked: 162 times
Gender: None specified

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Allrightbb » 07 Nov 2019, 22:09

Dice nhẹ đi map Halloween lần 2

3-2-6-1-2-6-1-2-5-1
Image

User avatar
Laeta
Posts: 1554
Joined: 21 Oct 2019, 11:34
Location: Gotta mlem them all <3
Mood: #dogevn
Has thanked: 498 times
Been thanked: 174 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Laeta » 07 Nov 2019, 22:11

Dice Map Monopoly 36-40
4-4-2-5-1
Image

User avatar
Allrightbb
Posts: 864
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 28 times
Been thanked: 162 times
Gender: None specified

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Allrightbb » 07 Nov 2019, 22:13

Dice nhẹ đi map Halloween lần 3

2-4-6-2-6-3-5-6-5-6
Image

User avatar
Baconism
Posts: 425
Joined: 19 Oct 2019, 22:14
Has thanked: 4 times
Been thanked: 7 times
Gender: None specified

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby Baconism » 07 Nov 2019, 22:14

Halloween Monopoly - 186 -> 190

6-5-3-2-3
Image

_XieJiaXin_
Posts: 166
Joined: 19 Oct 2019, 20:34
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen ver.2

Postby _XieJiaXin_ » 07 Nov 2019, 22:14

dice halloween lần 1

1
Image

Return to “Fairy Dream”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests