WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen

Nơi lưu trữ những thứ trong quá khứ.

User avatar
Hạ Du
Posts: 1289
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 48 times
Been thanked: 15 times
Gender: None specified
Contact:

[FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen

Postby Hạ Du » 28 Aug 2019, 22:42

.

Topic DiceNhư tên gọi, topic này dùng để đổ dice cho mọi vấn đề, hoạt động cần sử dụng đến dice của Fairy Dream.

Mỗi một bài viết chỉ đổ dice một lần. Sau khi đã đổ dice, tuyệt đối không được sửa hay xóa bài.

Khi dice nhớ ghi rõ dice đó dùng cho mục đích gì.

Code dice:

Code: Select all

[b][size=180][dicek]số mặt dice[/dicek][/size][/b]

Ví dụ muốn đổ 1 viên dice 6 mặt thì code là:

Code: Select all

[b][size=180][dicek]6[/dicek][/size][/b]


.
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 10:36, edited 5 times in total.
Image

User avatar
Laeta
Posts: 1554
Joined: 21 Oct 2019, 11:34
Location: Gotta mlem them all <3
Mood: #dogevn
Has thanked: 498 times
Been thanked: 174 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen

Postby Laeta » 30 Oct 2019, 23:31

Cầu nguyện - Caleb Wood
5
Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen

Postby IamFerdinandvonAegir » 31 Oct 2019, 21:56

Dice Halôque lần 1

4
Image

User avatar
KyoAthen
Posts: 1477
Joined: 22 Oct 2019, 14:14
Location: Hố Chí Minh City
Has thanked: 123 times
Been thanked: 142 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen

Postby KyoAthen » 31 Oct 2019, 21:57

Dice map nông trại Halloween - #1 ngày 31/10/2019
4
Image

User avatar
Laeta
Posts: 1554
Joined: 21 Oct 2019, 11:34
Location: Gotta mlem them all <3
Mood: #dogevn
Has thanked: 498 times
Been thanked: 174 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen

Postby Laeta » 31 Oct 2019, 21:59

Dice map Halloween - Caleb Wood ngày 31/10/2019

1
Image

User avatar
KyoAthen
Posts: 1477
Joined: 22 Oct 2019, 14:14
Location: Hố Chí Minh City
Has thanked: 123 times
Been thanked: 142 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen

Postby KyoAthen » 31 Oct 2019, 22:00

Dice map nông trại Halloween - #2 ngày 31/10/2019
2
Image

User avatar
KyoAthen
Posts: 1477
Joined: 22 Oct 2019, 14:14
Location: Hố Chí Minh City
Has thanked: 123 times
Been thanked: 142 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen

Postby KyoAthen » 31 Oct 2019, 22:04

Dice map nông trại Halloween - #3 ngày 31/10/2019
1
Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen

Postby IamFerdinandvonAegir » 31 Oct 2019, 22:07

Dice Halôque lần 2

2
Image

User avatar
KyoAthen
Posts: 1477
Joined: 22 Oct 2019, 14:14
Location: Hố Chí Minh City
Has thanked: 123 times
Been thanked: 142 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen

Postby KyoAthen » 31 Oct 2019, 22:07

Dice map nông trại Halloween - #4 Ngày 31/10/2019
6
Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [FD] Topic dice - Cuộc đời là kiếp đỏ đen

Postby IamFerdinandvonAegir » 31 Oct 2019, 22:09

Dice Halôque lần 3

5
Image

Return to “Tận Cùng Thế Giới”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests