WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Event] Online Battle: Bí Ngô Ma Quái Pupi

Nơi lưu trữ những thứ trong quá khứ.

User avatar
johnhudson
Posts: 429
Joined: 26 Sep 2019, 17:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 51 times
Gender: Male

[Event] Online Battle: Bí Ngô Ma Quái Pupi

Postby johnhudson » 31 Oct 2019, 20:53

.
Image

Bí Ngô Ma Quái Pupi <<Boss>>


TYPE: MONSTER

ELEMENT: EARTH

FIREICEWOODEARTHWINDELECLIGHTDARK
NORMALNORMALNORMALNORMALNORMALNORMALNORMALNORMALSTATS
LevelVITENRSTRINTARMRTrDAGI
X10000000000

Skill

Thứ tự ra skill: Phun hạt bí No.1 -> Phun hạt bí No.2 -> Phun hạt bí No.1,2 -> Phun hạt bí No.2 -> Phun hạt bí No.1 -> Phun hạt bí No.3 -> Phun hạt bí No.1+2 -> Phun hạt bí No.4 -> Phun hạt bí No.3,4-> Bí Ngô Phẫn Nộ
abcdefgh
11
22
33
44
5Image5
66
77
8 8
abcdefgh


Miễn Sát Thương Toàn Phần


Description: Mọi đòn tấn công vào Pupi chỉ có thể gây 1 sát thương -1VIT.
Type: Passive
Kind: God
Phạm vi ảnh hưởng:

Thông tin chi tiết
PowerCooldownCost
N/AN/AN/A
abcdefgh
11
22
33
44
5Image5
66
77
8 8
abcdefgh


Uy Lực Tuyệt Đối


Description: Khi Pupi gây sát thương trúng 1 mục tiêu, mục tiêu đó chắn chắn sẽ tử vong.
Type: Passive
Kind: God
Phạm vi ảnh hưởng:

Thông tin chi tiết
PowerCooldownCost
N/AN/AN/A
abcdefgh
11
22
33
44
5Image5
66
77
8 8
abcdefgh


Phun Hạt Bí No.1


Description: Pupi sẽ chọn 2 cột bất kì để phun hạt bí gây sát thương.
Type: Active.
Kind: God
Phạm vi ảnh hưởng:

Thông tin chi tiết
PowerCooldownCost
N/AN/AN/A
abcdefgh
11
22
33
44
5Image5
66
77
8 8
abcdefgh


Phun Hạt Bí No.2


Description: Pupi sẽ chọn 2 hàng ngang bất kì để gây sát thương.
Type: Active
Kind: God
Phạm vi ảnh hưởng:

Thông tin chi tiết
PowerCooldownCost
N/AN/AN/A
abcdefgh
11
22
33
44
5Image5
66
77
8 8
abcdefgh


Phun Hạt Bí No.3


Description: Pupi sẽ chọn 3 ô ngẫu nhiên. Phạm vi 3x3 xung quanh các ô đó sẽ bị phun hạt bí toàn bộ.
Type: Active
Kind: God
Phạm vi ảnh hưởng:

Thông tin chi tiết
PowerCooldownCost
N/AN/AN/A
abcdefgh
11
22
33
44
5Image5
66
77
8 8
abcdefgh


Phun Hạt Bí No.4


Description: Pupi sẽ chọn 1 ô bất kì, khu vực 5x5 xung quanh ô đó sẽ bị phun hạt bị ngập đầu.
Type: Active
Kind: God
Phạm vi ảnh hưởng:

Thông tin chi tiết
PowerCooldownCost
N/AN/AN/A
abcdefgh
11
22
33
44
5Image5
66
77
8 8
abcdefgh


Bí Ngô Phẫn Nộ


Description: Pupi sẽ gây sát thương cho toàn bộ bản đồ.
Type: Active
Kind: God
Phạm vi ảnh hưởng:

Thông tin chi tiết
PowerCooldownCost
N/AN/AN/A
Battle Map

abcdefgh
11
2 2
33
4 4
55
6 6
77
8 8
abcdefgh

- Pupi xuất phát từ vị trí E-1


Code Tip

Tip hình:

Code: Select all

[div=||display: flex; flex-flow: row wrap; text-align: center; font-size: 13px; align;center; justify-content: center]

[div=||width:120px; height:120px; margin: 5px][post=43785][div=||width:120px; height:120px; border: 1px solid silver; padding: 1px;][img=120px|]https://i.imgur.com/eTVb7E5.png[/img][/div][b][size=120]Pupi[/size][/b][/post][/div]

[/div]


Tip chữ:

Code: Select all

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?p=43785#p43785|Pupi|FDmeh][img=120px|]https://i.imgur.com/eTVb7E5.png[/img][/tip]


.
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 11:58, edited 6 times in total.
Image

User avatar
johnhudson
Posts: 429
Joined: 26 Sep 2019, 17:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 51 times
Gender: Male

Re: [Event] Online Battle: Bí Ngô Ma Quái Pupi

Postby johnhudson » 31 Oct 2019, 20:59

.

Thời gian: Wednesday "Flarion", Aureolin 68 | Địa điểm: Nông trại lá vàng


Lượt đánh thứ nhất, 21h ngày 31.10.2019 (Real Time).
Image

User avatar
Laeta
Posts: 1554
Joined: 21 Oct 2019, 11:34
Location: Gotta mlem them all <3
Mood: #dogevn
Has thanked: 498 times
Been thanked: 174 times
Gender: Male

Re: [Event] Online Battle: Bí Ngô Ma Quái Pupi

Postby Laeta » 31 Oct 2019, 21:16----------------------------------------------o0o----------------------------------------------

Thời gian:Wednesday "Flarion", Aureolin 68
Địa điểm:Nông trại lá vàng


1 2 3 4 5 6 7 8Phase 1:
Turn 1:
+ Di chuyển đến: <giữ nguyên vị trí D2>
+ Đánh thường vào người Pupi

Wc: aaaaaaaa
@ ????
Last edited by johnhudson on 31 Oct 2019, 23:02, edited 1 time in total.
Image

User avatar
KyoAthen
Posts: 1477
Joined: 22 Oct 2019, 14:14
Location: Hố Chí Minh City
Has thanked: 123 times
Been thanked: 142 times
Gender: Male

Re: [Event] Online Battle: Bí Ngô Ma Quái Pupi

Postby KyoAthen » 31 Oct 2019, 21:17


Thời gian: Wednesday "Flarion", Aureolin 68 | Địa điểm: Nông trại lá vàng


Phase 1: Turn 2:
+ Di chuyển đến: B - 1
+ Ném sâu vào Pupi


Last edited by johnhudson on 31 Oct 2019, 21:28, edited 3 times in total.
Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [Event] Online Battle: Bí Ngô Ma Quái Pupi

Postby IamFerdinandvonAegir » 31 Oct 2019, 21:18
Phase 1 Turn 3
+ Di chuyển đến: D7
+ Ném sâu vào Pupi

Image

User avatar
johnhudson
Posts: 429
Joined: 26 Sep 2019, 17:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 51 times
Gender: Male

Re: [Event] Online Battle: Bí Ngô Ma Quái Pupi

Postby johnhudson » 31 Oct 2019, 21:22

.

Thời gian: Wednesday "Flarion", Aureolin 68 | Địa điểm: Nông trại lá vàng


Phase 1 turn 4:
- Pupi sử dụng Bắn Hạt Bí No.1 vào 2 cột c và h
Tổng kết Phase 1
- Pupi -3 VIT. Còn 997 VIT.
- Không player nào chết.
- Tiếp tục Phase 2.
.
Image

User avatar
Laeta
Posts: 1554
Joined: 21 Oct 2019, 11:34
Location: Gotta mlem them all <3
Mood: #dogevn
Has thanked: 498 times
Been thanked: 174 times
Gender: Male

Re: [Event] Online Battle: Bí Ngô Ma Quái Pupi

Postby Laeta » 31 Oct 2019, 21:24----------------------------------------------o0o----------------------------------------------

Thời gian:Wednesday "Flarion", Aureolin 68
Địa điểm:Nông trại lá vàng


1 2 3 4 5 6 7 8


Phase 2:
Turn 1:
+ Di chuyển đến: <di chuyển sang e2>
+ Đánh thường vào người Pupi

Wc: aaaaaaaa
@ ????
Last edited by johnhudson on 31 Oct 2019, 23:01, edited 3 times in total.
Image

User avatar
KyoAthen
Posts: 1477
Joined: 22 Oct 2019, 14:14
Location: Hố Chí Minh City
Has thanked: 123 times
Been thanked: 142 times
Gender: Male

Re: [Event] Online Battle: Bí Ngô Ma Quái Pupi

Postby KyoAthen » 31 Oct 2019, 21:28


Thời gian: Wednesday "Flarion", Aureolin 68 | Địa điểm: Nông trại lá vàng


Phase 2: Turn 2:
+ Đứng yên tại chỗ
+ Ném sâu vào Pupi


Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [Event] Online Battle: Bí Ngô Ma Quái Pupi

Postby IamFerdinandvonAegir » 31 Oct 2019, 21:29
Phase 2 Turn 3
+ Di chuyển đến: D6
+ Ném sâu vào Pupi

Image

User avatar
johnhudson
Posts: 429
Joined: 26 Sep 2019, 17:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 51 times
Gender: Male

Re: [Event] Online Battle: Bí Ngô Ma Quái Pupi

Postby johnhudson » 31 Oct 2019, 21:33

.

Thời gian: Wednesday "Flarion", Aureolin 68 | Địa điểm: Nông trại lá vàng


Phase 2 turn 4:
- Pupi sử dụng Bắn Hạt Bí No.2 vào 2 hàng 5 và 6.
Tổng kết Phase 2
- Pupi -3 VIT. Còn 994 VIT.
- Noir Avoné out.
- Tiếp tục Phase 3..
Last edited by johnhudson on 31 Oct 2019, 21:33, edited 1 time in total.
Image