WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Sugoroku] Table 001

Nơi chứa những ván Board Game đã hoàn thành hoặc những Board Game mà quản trò không còn muốn quản lý nữa.

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 418
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

[Sugoroku] Table 001

Postby Tendou » 16 Jul 2015, 20:14

Sugoroku - 1st Table - The Conquerors


CodeColon Select All Code

[b][size=180][dicek]6[/dicek][/size][/b]


Thanh tiện ích:
- Map.
GoodMorning (Player 3)
Rank 2.
496G.
2 Flags.

Octopusity (Player 2)
Rank 2.
327G.
2 Flags.

jcebreakr (Player 1)
Rank 4.
2242G.

1-1. City
300G

1-2. Town
210G

1-3. Capital
495G

1-4. City
330G

1-5. City
243G

1-6
Shrine

1-7. Ruin
73G

1-8. HQ
300G

2-1. HQ
Image

300G


2-5. Wasteland
0G


2-8. Town
210G

3-1. City
300G

3-2.
Shrine

3-3. Town
210G


3-5. Town
210G


3-8. City

330G

4-1. Wasteland
0G


4-3. Capital
495G

4-4. Wasteland
0G

4-5. Town
210G

4-6.
Shrine

4-7.
Shrine

4-8. Ruin
Image

89G

5-1. Town
210G


5-3. City
300G


5-7. Capital405G

6-1. Town
210G

6-2. City]
300G

6-3. Wasteland
0G

6-4. Ruin
99G

6-5. City
330G

6-6. City
300G

6-7. City
300G

7-1. Wasteland
0G


7-5. Town
210G

8-1. Town
210G

8-2.
Shrine

8-3. Ruin
90G

8-4. HQ
Image

300G

8-5. City
300G

8-6. Town
210G

Last edited by Tendou on 19 Jul 2015, 21:11, edited 87 times in total.

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 418
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

Re: [Sugoroku] Table 001

Postby Tendou » 16 Jul 2015, 20:24

Xếp lượt


- Các bạn dice để xếp lượt. Ai số cao hơn đi trước, ai số thấp đi sau.
- Chỉ cần post dice.
- Nếu post có dấu edit sẽ coi là phạm luật.

CodeColon Select All Code

[b][size=180][dicek]6[/dicek][/size][/b]

User avatar
jcebreakr
Posts: 92
Joined: 16 Jul 2015, 09:50
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: [Sugoroku] Table 001

Postby jcebreakr » 16 Jul 2015, 20:26

Let's do this~
3
Image

User avatar
Octopusity
Posts: 116
Joined: 16 Jul 2015, 11:02
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Gender: Male

Re: [Sugoroku] Table 001

Postby Octopusity » 16 Jul 2015, 20:26


User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: [Sugoroku] Table 001

Postby Thiên Thần Chuối » 16 Jul 2015, 20:39

.

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 418
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

Re: [Sugoroku] Table 001

Postby Tendou » 16 Jul 2015, 20:47

Turn 1 - GoodMorning
Last edited by Tendou on 16 Jul 2015, 20:57, edited 2 times in total.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: [Sugoroku] Table 001

Postby Thiên Thần Chuối » 16 Jul 2015, 20:52

.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: [Sugoroku] Table 001

Postby Thiên Thần Chuối » 16 Jul 2015, 20:56

Đi bên phải, đi đến 5:7.

Capital
[450G]


Mua. Còn 1000 - 450 = 550.
.

User avatar
Octopusity
Posts: 116
Joined: 16 Jul 2015, 11:02
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Gender: Male

Re: [Sugoroku] Table 001

Postby Octopusity » 16 Jul 2015, 20:57


User avatar
Octopusity
Posts: 116
Joined: 16 Jul 2015, 11:02
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Gender: Male

Re: [Sugoroku] Table 001

Postby Octopusity » 16 Jul 2015, 20:59

Đi về bên trái: đến Town[1-4][300G]
Mua!
Còn: 1000-300=700

Return to “Finished Board Game”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests