WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Sân trước Bệnh xá

Moderators: Yurie Dương, Anh Dương

User avatar
Yurie Dương
Posts: 382
Joined: 16 Jul 2015, 21:41
Has thanked: 3 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Sân trước Bệnh xá

Postby Yurie Dương » 18 Aug 2015, 16:13Image


Bệnh xá nằm cách li với Khu điều trị và Khu điều hành, rộng rãi, thoáng mát phù hợp với điều kiện của Bệnh nhân.

Bệnh xá có rất nhiều phòng, mỗi đợt nhập Bệnh nhân lại có thêm một số phòng đầy. Đa số Bệnh nhân ở tập thể, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể sẽ ở phòng riêng.
Last edited by Yurie Dương on 18 Aug 2015, 16:13, edited 1 time in total.
Image

Return to “Bệnh xá”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest