WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Topic Đăng Ký

Moderator: ForgotMyID

User avatar
ForgotMyID
Posts: 40
Joined: 06 Feb 2020, 21:47
Gender: None specified

Topic Đăng Ký

Postby ForgotMyID » 01 Jan 2021, 13:03Topic Đăng Ký


Đùa thôi, bạn không thể đăng kí mà không có thư mời. Chỗ này sinh ra để mình ném danh sách nhân vật sẽ xuất hiện trong trò chơi mà thôi.

Last edited by ForgotMyID on 01 Jan 2021, 13:04, edited 1 time in total.

Return to “The Seminal Catastrophe”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest