WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Event] Báo danh đánh Pupi

Nơi lưu trữ những thứ trong quá khứ.

User avatar
johnhudson
Posts: 429
Joined: 26 Sep 2019, 17:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 51 times
Gender: Male

[Event] Báo danh đánh Pupi

Postby johnhudson » 31 Oct 2019, 20:42

.
Boss Bí Ngô Pupi sẽ xuất hiện vào Online Battle ở 19h, 21h, 23h mỗi ngày. Để tham gia đánh boss, các bạn cần báo danh trước 30 phút. Đúng thời gian đánh boss, GM sẽ vào chốt và ngưng điểm danh ở lượt đó. Để điểm danh đánh boss Bí Ngô Pupi các bạn cần phải điền các thông tin sau đây:
    Bảng báo danh đánh Pupi
  • ID Nhân vật:
  • Chỉ số Agi:
  • Đánh boss ngày :
  • Mốc thời gian đánh boss (19h/21h/23h) :
  • Lượt đánh boss thứ mấy trong ngày (1/2/3) :
  • Lượt đánh boss này xuất phát từ vị trí nào:.
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 10:36, edited 6 times in total.
Image

User avatar
IamFerdinandvonAegir
Posts: 539
Joined: 20 Oct 2019, 01:00
Location: Adrestia Empire
Mood: I am Ferdinand von Aegir
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Gender: Male

Re: [Event] Báo danh đánh Pupi

Postby IamFerdinandvonAegir » 31 Oct 2019, 20:44
ID Nhân vật: MiniNuke
Chỉ số Agi: 0
Vị trí xuất phát: D6
Đánh boss ngày : Wednesday "Flarion", Aureolin 68
Mốc thời gian đánh boss (19h/21h/23h) : 21h
Lượt đánh boss thứ mấy trong ngày (1/2/3) : 1

Last edited by IamFerdinandvonAegir on 31 Oct 2019, 21:11, edited 5 times in total.
Image

User avatar
KyoAthen
Posts: 1477
Joined: 22 Oct 2019, 14:14
Location: Hố Chí Minh City
Has thanked: 123 times
Been thanked: 142 times
Gender: Male

Re: [Event] Báo danh đánh Pupi

Postby KyoAthen » 31 Oct 2019, 20:51ID Nhân vật: kyoleros
Chỉ số Agi: 0
Đánh boss ngày : Wednesday "Flarion", Aureolin 68
Mốc thời gian đánh boss (19h/21h/23h) : 21h
Lượt đánh boss thứ mấy trong ngày (1/2/3) : 1
Vị trí xuất phát: B2Last edited by KyoAthen on 31 Oct 2019, 21:11, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Laeta
Posts: 1554
Joined: 21 Oct 2019, 11:34
Location: Gotta mlem them all <3
Mood: #dogevn
Has thanked: 498 times
Been thanked: 174 times
Gender: Male

Re: [Event] Báo danh đánh Pupi

Postby Laeta » 31 Oct 2019, 20:52Tên nhân vật: Caleb Wood

ID Nhân vật: DOGGO4LIFE
Chỉ số Agi: 1
Đánh boss ngày : Wednesday "Flarion", Aureolin 68
Mốc thời gian đánh boss (19h/21h/23h): 23h
Lượt đánh boss thứ mấy trong ngày (1/2/3): 1
Lượt đánh boss này xuất phát từ vị trí nào: D2

Last edited by Laeta on 31 Oct 2019, 21:10, edited 1 time in total.
Image

User avatar
johnhudson
Posts: 429
Joined: 26 Sep 2019, 17:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 51 times
Gender: Male

Re: [Event] Báo danh đánh Pupi

Postby johnhudson » 31 Oct 2019, 21:06

.


Thời gian: Wednesday "Flarion", Aureolin 68 | Địa điểm: Nông trại lá vàng


Chốt lượt đánh boss 21h.
Thứ tự Turn trong 1 Phase: Caleb Wood -> Kyo Athen -> Noir Avoné -> Pupi.
Mở báo danh lượt 23h


.
Last edited by johnhudson on 31 Oct 2019, 21:07, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Crimson Valkyrie
Posts: 675
Joined: 20 Oct 2019, 09:46
Has thanked: 90 times
Been thanked: 77 times
Gender: None specified

Re: [Event] Báo danh đánh Pupi

Postby Crimson Valkyrie » 31 Oct 2019, 21:10

Tên nhân vật: Vinzent von Grantz

ID Nhân vật: Demian
Chỉ số Agi: 0
Đánh boss ngày: Wednesday "Flarion", Aureolin 68
Mốc thời gian đánh boss (19h/21h/23h): 23h
Lượt đánh boss thứ mấy trong ngày (1/2/3) : 1
Lượt đánh boss này xuất phát từ vị trí nào: D5Last edited by Crimson Valkyrie on 31 Oct 2019, 22:05, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Lam
Posts: 125
Joined: 20 Oct 2019, 21:46
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: [Event] Báo danh đánh Pupi

Postby Lam » 31 Oct 2019, 21:39

Tên nhân vật: Jerome Gunter

ID Nhân vật: Five
Chỉ số Agi: 13
Đánh boss ngày: Wednesday "Flarion", Aureolin 68
Mốc thời gian đánh boss (19h/21h/23h): 23h
Lượt đánh boss thứ mấy trong ngày (1/2/3) : 1
Lượt đánh boss này xuất phát từ vị trí nào: D6
Last edited by Lam on 31 Oct 2019, 22:25, edited 4 times in total.
Image

source: tumblr

User avatar
boristins
Posts: 203
Joined: 19 Oct 2019, 14:24
Location: Ho Chi Minh City
Mood: Excited
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Gender: Female
Contact:

Re: [Event] Báo danh đánh Pupi

Postby boristins » 31 Oct 2019, 21:46

ID Nhân vật: MorningX
Chỉ số Agi: 0
Đánh boss ngày : Wednesday "Flarion", Aureolin 68
Mốc thời gian đánh boss (19h/21h/23h) : 23h
Lượt đánh boss thứ mấy trong ngày (1/2/3) : 1
Lượt đánh boss này xuất phát từ vị trí nào: C4
Image

_XieJiaXin_
Posts: 166
Joined: 19 Oct 2019, 20:34
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: [Event] Báo danh đánh Pupi

Postby _XieJiaXin_ » 31 Oct 2019, 21:52

Tên nhân vật: Vanellia Fraundey

ID nhân vật: SweetStart
Chỉ số Agi: 10
Đánh boss ngày: Wednesday "Flarion", Aureolin 68
Mốc thời gian đánh boss: 23h
Lượt đánh boss thứ mấy trong ngày: 1
Lượt đánh boss này xuất phát từ vị trí nào: C2
Last edited by _XieJiaXin_ on 31 Oct 2019, 22:07, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Allrightbb
Posts: 864
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 28 times
Been thanked: 162 times
Gender: None specified

Re: [Event] Báo danh đánh Pupi

Postby Allrightbb » 31 Oct 2019, 21:58

ID Nhân vật: Garvin
Chỉ số Agi: 0
Đánh boss ngày : Wednesday "Flarion", Aureolin 68
Mốc thời gian đánh boss (19h/21h/23h) : 23h
Lượt đánh boss thứ mấy trong ngày (1/2/3) : 1
Lượt đánh boss này xuất phát từ vị trí nào: E4
Image

Return to “Tận Cùng Thế Giới”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest