WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Event] Nông trại Lá Vàng

Nơi lưu trữ những thứ trong quá khứ.

User avatar
Xyngi
Posts: 956
Joined: 26 Sep 2019, 11:44
Been thanked: 127 times
Gender: Male

[Event] Nông trại Lá Vàng

Postby Xyngi » 31 Oct 2019, 14:02

.Nông trại Lá VàngNông trại thần bí của Thần Mùa Thu. Sau khi Thần Mùa Thu không còn, cũng theo đó mà biến mất. Nhưng lần này, nông trại Lá Vàng lại một lần nữa xuất hiện..
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 10:34, edited 10 times in total.
Image

WangYue
Posts: 136
Joined: 19 Oct 2019, 00:54
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times
Gender: None specified

Re: [Event] Nông trại Lá Vàng

Postby WangYue » 07 Nov 2019, 22:35
《SỐ LƯỢNG KẸO NHẬN》
1.Đánh boss offline
-> TỔNG : 17
2. Boss daily (x3): ×6 kẹo
(Còn 2 kẹo từ daily)
Tổng: 25

《DICE》
《LẦN 81-90》
#81-90

+Lần 81: 6
Di chuyển từ A3 -> A9
[v] Nhận : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1

+Lần 82: 4
Di chuyển từ A9 -> C11
[v] Nhận : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1

+Lần 83: 4
Di chuyển từ C11 -> G11
[v] Nhận : Hộp kẹo bí ngô x1

+Lần 84: 3
Di chuyển từ G11 -> I10
[v] Nhận : Hộp Whisper Card x1

+Lần 85: 3
Di chuyển từ I10 -> I7
[v] Nhận : Lượt đánh boss x1

+Lần 86: 6
Di chuyển từ I7 -> I1
[v] Nhận : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1

+Lần 87: 1
Di chuyển từ I1 -> H1
[v] Nhận : Hộp kẹo bí ngô x1

+Lần 88: 4
Di chuyển từ H1 -> D1 (lùi 1 = E1)
[v] Nhận : Hộp thuốc xanh nhỏ x1

+Lần 89: 5
Di chuyển từ E1 -> A2
[v] Nhận : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1

+Lần 90: 5
Di chuyển từ A2 -> A7 (lùi 1 =A6)
[v] Nhận : Hộp kẹo bí ngô x1


《LẦN 91-100》
#91-100

+Lần 91: 3
Di chuyển từ A6 -> D6
[v] Nhận : Lượt roll +1

+Lần 92: 4
Di chuyển từ D6 -> E9
[v] Nhận : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1

+Lần 93: 5
Di chuyển từ E9 -> H11 (lùi 1 = G11)
[v] Nhận : Hộp kẹo bí ngô x1

+Lần 94: 3
Di chuyển từ G11 -> I10
[v] Nhận : Hộp Whisper Card x1

+Lần 95: 2
Di chuyển từ I10 -> I8
[v] Nhận : Hộp linh thạch x1

+Lần 96: 1
Di chuyển từ I8 -> I7
[v] Nhận : Lượt đánh boss x1

+Lần 97: 2
Di chuyển từ I7 -> I5
[v] Nhận : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1

+Lần 98: 3
Di chuyển từ I5 -> I2
[v] Nhận :Hộp thuốc xanh nhỏ x1

+Lần 99: 6
Di chuyển từ I2 -> D1 (lùi 1 = E1)
[v] Nhận : Hộp thuốc xanh nhỏ x1

+Lần 100: 4
Di chuyển từ E1 -> A1
[v] Nhận : Hộp thuốc xanh nhỏ x1


《LẦN 101-110》
#101-110

+Lần 101: 5
Di chuyển từ A1 -> A6
[v] Nhận : Hộp kẹo bí ngô x1

+Lần 102: 6
Di chuyển từ A6 -> E8
[v] Nhận : Lượt roll +1

+Lần 103: 4
Di chuyển từ E8 -> F11
[v] Nhận : Hộp thuốc xanh nhỏ x1

+Lần 104: 5
Di chuyển từ F11 -> I9
[v] Nhận : Hộp hồn thạch x1

+Lần 105: 2
Di chuyển từ I9 -> I7
[v] Nhận : Lượt đánh boss x1

+Lần 106: 1
Di chuyển từ I7 -> I8 (lùi 1 = I7)
[v] Nhận : Lượt đánh boss x1

+Lần 107: 5
Di chuyển từ I7 -> I2
[v] Nhận : Hộp thuốc xanh nhỏ x1

+Lần 108: 3
Di chuyển từ I2 -> G1
[v] Nhận : Lượt roll +1

+Lần 109: 3
Di chuyển từ G1 -> G4
[v] Nhận : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1

+Lần 110: 4
Di chuyển từ G4 -> G8 (lùi 1 = G7)
[v] Nhận : Hộp thuốc xanh nhỏ x1


TỔNG :
+ Hộp thuốc đỏ nhỏ x7
+Hộp thuốc xanh nhỏ x7
+Hộp kẹo bí ngô x5
+Lượt roll +1 (lượt 91,102,108) Dùng 1 còn 2
+Lượt đánh boss x4
+Hộp linh thạch x1
+Hộp hồn thạch x1
+Ngoại hình vũ khí Pocky
(Dice bù Pocky ngày 6/11) Pocky Matcha
+Thẻ Whisper Card x2

Còn : 2 lượt roll + 12 hộp kẹo bí
DONE
Last edited by Hạ Du on 08 Nov 2019, 08:27, edited 3 times in total.
Image

User avatar
Baconism
Posts: 425
Joined: 19 Oct 2019, 22:14
Has thanked: 4 times
Been thanked: 7 times
Gender: None specified

Re: [Event] Nông trại Lá Vàng

Postby Baconism » 07 Nov 2019, 23:02


Nhận kẹo:
+ 4 (2 phase & +2 nv)
+ 14 + 2x2
+ 11 + 2x3
+ 14 + 2x3
+ 15 + 2x3
+ 20 (bảng dmg - max 100)
= 100


Monopoly:


 1. Dice 3: I7 -> I4 (Hộp Linh Thạch)
 2. Dice 1: I4 -> I3 (+1 lượt đánh boss)
 3. Dice 1: I3 -> I2 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 4. Dice 5: I2 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 5. Dice 1: E1 -> D1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 6. Dice 1: E1 -> D1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 7. Dice 2: E1 -> C1 (Hộp Linh Thạch)
 8. Dice 6: C1 -> D6 (+ 1 lượt roll)
 9. Dice 4: D6 -> E9 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 10. Dice 5: E9 -> H11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 11. Dice 1: G11 -> H11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 12. Dice 2: G11 -> I11
 13. Dice 4: I11 -> I7 (+1 lượt đánh boss)
 14. Dice 2: I7 -> I5 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 15. Dice 4: I5 -> I1 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 16. Dice 6: I1 -> C1 (Hộp Linh Thạch)
 17. Dice 4: C1 -> C5 (+1 hộp kẹo)
 18. Dice 4: C5 -> E7 (+1 hộp kẹo)
 19. Dice 6: E7 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 20. DIce 1: G11 -> H11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 21. Dice 4: G11 -> I9 (Hộp Hồn Thạch)
 22. Dice 6: I9 -> I3 (+1 lượt đánh boss)
 23. Dice 6: I3 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 24. Dice 6: E1 -> A3 (+1 lượt roll)
 25. Dice 5: A3 -> A8 (Hộp Hồn Thạch)
 26. Dice 6: A8 -> D11 (+1 lượt roll)
 27. Dice 6: D11 -> I10 (Hộp Whisper Card)
 28. Dice 3: I10 -> I7 (+1 lượt đánh boss)
 29. Dice 2: I7 -> I5 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 30. Dice 6: I5 -> G1 (+1 lượt roll)
 31. Dice 4: G1 -> G5 (+1 hộp kẹo)
 32. Dice 4: G5 -> G9 (Hộp Linh Thạch)
 33. Dice 3: G9 -> H11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 34. Dice 6: G11 -> I7 (+1 lượt đánh boss)
 35. Dice 1: I7 -> I6 -> I7 (+1 lượt đánh boss)
 36. DIce 6: I7 -> I1 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 37. Dice 6: I1 -> C1 (Hộp Linh Thạch)
 38. Dice 5: C1 -> C6 (+1 lượt đánh boss)
 39. Dice 3: C6 -> E7 (+1 hộp kẹo)
 40. Dice 5: E7 -> F11 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 41. Dice 5: F11 -> I9 (Hộp Hồn Thạch)
 42. Dice 1: I9 -> I8 (Hộp Linh Thạch)
 43. Dice 4: I8 -> I4 (Hộp Linh Thạch)
 44. Dice 2: I4 -> I2 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 45. Dice 4: I2 -> F1 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 46. Dice 2: F1 -> D1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 47. Dice 5: E1 -> A2 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 48. Dice 5: A2 -> A7 -> A6 (+1 hộp kẹo)
 49. Dice 6: A6 -> E8 (+1 lượt roll)
 50. Dice 2: E8 -> E10 -> E9 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 51. Dice 2: E9 -> E11 (Hộp Hồn Thạch)
 52. Dice 2: E11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 53. Dice 3: G11 -> I10 (Hộp Whisper Card)
 54. Dice 2: I10 -> I8 (Hộp Linh Thạch)
 55. Dice 5: I8 -> I3 (+1 lượt đánh boss)
 56. Dice 4: I3 -> G1 (+1 lượt roll)
 57. Dice 6: G1 -> G7 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 58. Dice 3: G7 -> G10 (+1 lượt roll)
 59. Dice 3: G10 -> I11
 60. Dice 1: I11 -> I10 (Hộp Whisper Card)
 61. Dice 2: I10 -> I8 (Hộp Linh Thạch)
 62. Dice 4: I8 -> I4 (Hộp Linh Thạch)
 63. Dice 2: I4 -> I2 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 64. Dice 4: I2 -> F1 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 65. Dice 2: F1 -> D1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 66. Dice 1: E1 -> D1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 67. Dice 1: E1 -> D1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 68. Dice 6: E1 -> A3 (+1 lượt roll)
 69. Dice 6: A3 -> A9 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 70. Dice 2: A9 -> A11 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 71. Dice 2: A11 -> C11 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 72. Dice 4: C11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 73. Dice 6: G11 -> I7 (+1 lượt đánh boss)
 74. Dice 5: I7 -> I2 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 75. Dice 5: I2 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 76. Dice 2: E1 -> C1 (Hộp Linh Thạch)
 77. Dice 1: C1 -> C2 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 78. Dice 3: C2 -> C5 (+1 hộp kẹo)
 79. Dice 6: C5 -> E9 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 80. Dice 5: E9 -> H11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 81. Dice 1: G11 -> H11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 82. Dice 4: G11 -> I9 (Hộp Hồn Thạch)
 83. Dice 3: I9 -> I6 -> I7 (+1 lượt đánh boss)
 84. Dice 3: I7 -> I4 (Hộp Linh Thạch)
 85. Dice 5: I4 -> G1 (+1 lượt roll)
 86. Dice 1: G1 -> G2 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 87. Dice 4: G2 -> G6 (Hộp Ngoại Hình Vũ Khí Pocky) [Vị Cam]
 88. Dice 2: G6 -> G8 -> G7 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 89. Dice 5: G7 -> H11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 90. Dice 1: G11 -> H11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 91. Dice 4: G11 -> I9 (Hộp Hồn Thạch)
 92. Dice 2: I9 -> I7 (+1 lượt đánh boss)
 93. Dice 3: I7 -> I4 (Hộp Linh Thạch)
 94. Dice 4: I4 -> H1 (+1 hộp kẹo)
 95. Dice 6: H1 -> B1 (+1 lượt đánh boss)
 96. Dice 5: B1 -> A5 (Hộp Linh Thạch)
 97. Dice 2: A5 -> A7 -> A6 (+1 hộp kẹo)
 98. Dice 6: A6 -> E8 (+1 lượt roll)
 99. Dice 1: E8 -> E9 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 100. Dice 6: E9 -> I11
 101. Dice 2: I11 -> I9 (Hộp Hồn Thạch)
 102. Dice 5: I9 -> I4 (Hộp Linh Thạch)
 103. Dice 2: I4 -> I2 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 104. Dice 5: I2 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 105. Dice 1: E1 -> D1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 106. Dice 2: E1 -> C1 (Hộp Linh Thạch)
 107. Dice 1: C1 -> C2 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 108. Dice 1: C2 -> C3 (+1 lượt roll)
 109. Dice 5: C3 -> E6 (Hộp Đá Cường Hóa cấp 5)
 110. Dice 5: E6 -> E11 (Hộp Hồn Thạch)
 111. Dice 5: E11 -> I10 (Hộp Whisper Card)
 112. Dice 6: I10 -> I4 (Hộp Linh Thạch)
 113. Dice 6: I4 -> F1 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 114. Dice 6: F1 -> A2 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 115. Dice 6: A2 -> A8 (Hộp Hồn Thạch)
 116. Dice 4: A8 -> B11 -> A11 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 117. Dice 4: A11 -> E11 (Hộp Hồn Thạch)
 118. Dice 5: E11 -> I10 (Hộp Whisper Card)
 119. Dice 6: I10 -> I4 (Hộp Linh Thạch)
 120. Dice 3: I4 -> I1 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 121. Dice 6: I1 -> C1 (Hộp Linh Thạch)
 122. Dice 4: C1 -> C5 (+1 hộp kẹo)
 123. Dice 2: C5 -> D6 (+1 lượt roll)
 124. Dice 1: D6 -> E6 (Hộp Đá Cường Hóa cấp 5)
 125. Dice 5: E6 -> E11 (Hộp Hồn Thạch)
 126. Dice 1: E11 -> F11 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 127. Dice 3: F11 -> I11
 128. Dice 2: I11 -> I9 (Hộp Hồn Thạch)
 129. Dice 2: I9 -> I7 (+1 lượt đánh boss)
 130. Dice 4: I7 -> I3 (+1 lượt đánh boss)
 131. DIce 5: I3 -> F1 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 132. Dice 4: F1 -> B1 (+1 lượt đánh boss)
 133. Dice 6: B1 -> A6 (+1 hộp kẹo)
 134. Dice 4: A6 -> E6 (Hộp Đá Cường Hóa cấp 5)
 135. Dice 5: E6 -> E11 (Hộp Hồn Thạch)
 136. Dice 1: E11 -> F11 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 137. Dice 3: F11 -> I11
 138. Dice 5: I11 -> I6 -> I7 (+1 lượt đánh boss)
 139. Dice 5: I7 -> I2 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 140. Dice 4: I2 -> F1 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 141. Dice 4: F1 -> B1 (+1 lượt đánh boss)
 142. Dice 5: B1 -> A5 (Hộp Linh Thạch)
 143. Dice 3: A5 -> A8 (Hộp Hồn Thạch)
 144. Dice 1: A8 -> A9 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 145. Dice 4: A9 -> C11 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 146. DIce 5: C11 -> H11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 147. Dice 5: G11 -> I8 (Hộp Linh Thạch)
 148. Dice 4: I8 -> I4 (Hộp Linh Thạch)
 149. Dice 1: I4 -> I3 (+1 lượt đánh boss)
 150. Dice 3: I3 -> H1 (+1 hộp kẹo)
 151. Dice 4: H1 -> D1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 152. Dice 2: E1 -> C1 (Hộp Linh Thạch)
 153. Dice 3: C1 -> C4 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 154. Dice 1: C4 -> C5 (+1 hộp kẹo)
 155. Dice 2: C5 -> D6 (+1 lượt roll)
 156. Dice 5: D6 -> E10 -> E9 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 157. Dice 2: E9 -> E11 (Hộp Hồn Thạch)
 158. Dice 3: E11 -> H11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 159. Dice 5: G11 -> I8 (Hộp Linh Thạch)
 160. Dice 1: I8 -> I7 (+1 lượt đánh boss)
 161. Dice 3: I7 -> I4 (Hộp Linh Thạch)
 162. Dice 4: I4 -> H1 (+1 hộp kẹo)
 163. Dice 5: H1 -> C1 (Hộp Linh Thạch)
 164. Dice 6: C1 -> D6 (+1 lượt roll)
 165. Dice 1: D6 -> E6 (Hộp Đá Cường Hóa cấp 5)
 166. Dice 1: E6 -> E7 (+1 hộp kẹo)
 167. Dice 1: E7 -> E8 (+1 lượt roll)
 168. Dice 6: E8 -> H11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 169. Dice 3: G11 -> I10 (Hộp Whisper Card)
 170. Dice 4: I10 -> I6 -> I7 (+1 lượt đánh boss)
 171. Dice 6: I7 -> I1 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 172. Dice 6: I1 -> C1 (Hộp Linh Thạch)
 173. Dice 6: C1 -> D6 (+1 lượt roll)
 174. Dice 1: D6 -> E6 (Hộp Đá Cường Hóa cấp 5)
 175. Dice 1: E6 -> E7 (+1 hộp kẹo)
 176. Dice 2: E7 -> E9 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 177. Dice 2: E9 -> E11 (Hộp Hồn Thạch)
 178. Dice 4: E11 -> I11
 179. Dice 1: I11 -> I10 (Hộp Whisper Card)
 180. Dice 5: I10 -> I5 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 181. Dice 5: I5 -> H1 (+1 hộp kẹo)
 182. Dice 3: H1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 183. Dice 3: E1 -> B1 (+1 lượt đánh boss)
 184. Dice 5: B1 -> A5 (Hộp Linh Thạch)
 185. Dice 1: A5 -> A6 (+1 hộp kẹo)
 186. Dice 6: A6 -> E8 (+1 lượt roll)
 187. Dice 5: E8 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 188. Dice 3: G11 -> I10 (Hộp Whisper Card)
 189. Dice 2: I10 -> I8 (Hộp Linh Thạch)
 190. Dice 3: I8 -> I5 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 191. Dice 2: I5 -> I3 (+1 lượt đánh boss)
 192. Dice 1: I3 -> I2 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 193. Dice 1: I2 -> I1 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 194. Dice 4: I1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 195. Dice 4: E1 -> A1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 196. Dice 2: A1 -> A3 (+1 lượt roll)
 197. Dice 5: A3 -> A8 (Hộp Hồn Thạch)
 198. Dice 1: A8 -> A9 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 199. Dice 2: A9 -> A11 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 200. Dice 6: A11 -> G11 (+1 hộp kẹo)
 201. Dice 5: G11 -> I8 (Hộp Linh Thạch)
 202. Dice 6: I8 -> I2 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 203. Dice 1: I2 -> I1 (Hộp thuốc đỏ nhỏ)
 204. Dice 4: I1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 205. Dice 1: E1 -> D1 -> E1 (Hộp thuốc xanh nhỏ)
 206. Dice 2: E1 -> C1 (Hộp Linh Thạch)
 207. Dice 3: C1 -> C4 (Hộp thuốc xanh nhỏ)


Tổng kẹo: 100 + 33x3 = 199
Số kẹo còn lại: 199 - (207 - 18) = 10 => Đổi 2 giỏ kẹo bí ngôTổng kết:
18 x lượt roll
33 x hộp kẹo (đem đổi & xài)
22 x lượt đánh boss

2 x Giỏ kẹo bí ngô
1 x Hộp Ngoại Hình Vũ Khí Pocky [Vị Cam]
8 x Hộp Whisper Card
5 x Hộp Đá Cường Hóa cấp 5
17 x Hộp Hồn Thạch
29 x Hộp Linh Thạch
37 x Hộp thuốc xanh nhỏ
31 x Hộp thuốc đỏ nhỏ

DONE
Last edited by Hạ Du on 08 Nov 2019, 08:30, edited 1 time in total.
Image

WangYue
Posts: 136
Joined: 19 Oct 2019, 00:54
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times
Gender: None specified

Re: [Event] Nông trại Lá Vàng

Postby WangYue » 07 Nov 2019, 23:56
《SỐ LƯỢNG KẸO CÒN》
1. 2 lượt roll ngày 7/11
2. 12 hộp kẹo bí ngô
Tổng: 12x3 + 2 = 38 kẹo

《DICE》
《LẦN 111 - 143》
#111-143

[v] +Lần 111: 5 - Từ G7-> H11 (-1= G11): Hộp kẹo bí ngô x1
[v] +Lần 112: 6 - Từ G11 -> I7 : Lượt đánh boss x1
[v] +Lần 113: 3 - Từ I7 -> I4: Hộp linh thạch x1
[v] +Lần 114: 3 - Từ I4 -> I1: Hộp thuốc đỏ nhỏ x1
[v] +Lần 115: 4 - Từ I1 -> E1 : Hộp thuốc xanh nhỏ x1
[v] +Lần 116: 4 - Từ E1 -> A1 : Hộp thuốc xanh nhỏ x1
[v] +Lần 117: 4 - Từ A1 -> A5 : Hộp linh thạch x1
[v] +Lần 118: 2 - Từ A5-> A7 (-1=A6) : Hộp kẹo bí ngô x1
[v] +Lần 119: 2 - Từ A6 -> C6 : Lượt đánh boss x1
[v] +Lần 120: 2 - Từ C6 -> E6 : Hộp đá cường hóa cấp 5 x1
[v] +Lần 121: 2 - Từ E6 -> E8: Lượt roll +1
[v] +Lần 122: 4 - Từ E8 -> F11:Hộp thuốc xanh nhỏ x1
[v] +Lần 123: 6 - Từ F11 -> I8: Hộp linh thạch x1
[v] +Lần 124: 1 - Từ I8 -> I7 : Lượt đánh boss x1
[v] +Lần 125: 3 - Từ I7 -> I4: Hộp linh thạch x1
[v] +Lần 126: 1 - Từ I4 -> I3 : Lượt đánh boss x1
[v] +Lần 127: 2 - Từ I3 -> I1 : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1
[v] +Lần 128: 2 - Từ I1 ->G1 : Lượt roll +1
[v] +Lần 129: 5 - Từ G1 -> G6: Hộp vũ khí Pocky x1
[v] +Lần 130: 5 - Từ G6 -> G11: Hộp kẹo bí ngô x1
[v] +Lần 131: 5 - Từ G11 -> I8 : Hộp linh thạch x1
[v] +Lần 132: 2 - Từ I8 -> I6 (-1=I7) : Lượt đánh boss x1
[v] +Lần 133: 4 - Từ I7 -> I4 : Lượt đánh boss x1
[v] +Lần 134: 5 - Từ I4 -> F1 : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1
[v] +Lần 135: 2 - Từ F1 -> D1 (-1=E1): Hộp thuốc xanh nhỏ x1
[v] +Lần 136: 2- Từ E1 -> C1 : Hộp linh thạch x1
[v] +Lần 137: 1 - Từ C1 -> C2 : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1
[v] +Lần 138: 6 - Từ C2 -> E6 : Hộp đá cường hóa cấp 5 x1
[v] +Lần 139: 1 - Từ E6 -> E7 : Hộp kẹo bí ngô x1
[v] +Lần 140: 2 - Từ E7 -> E9: Hộp thuốc đỏ nhỏ x1
[v] +Lần 141: 4 - Từ E9 -> G11: Hộp kẹo bí ngô x1
[v] +Lần 142: 5 - Từ G11 -> I8: Hộp linh thạch x1
[v] +Lần 143: 2 - Từ I8 -> I6 (-1=I7): Lượt đánh boss x1

《Lần 144- 160》

#144-160

[v] +Lần 144: 1 - Từ I7 -> I6: Lượt đánh boss x1
[v] +Lần 145: 5 - Từ I7 -> I2 :Hộp thuốc xanh nhỏ x1
[v] +Lần 146: 4 - Từ I2 -> F1 : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1
[v] +Lần 147: 3 - Từ F1 -> C1 : Hộp linh thạch x1
[ ] +Lần 148: 4 - Từ C1 -> C5 : Hộp kẹo bí ngô x1
[ ] +Lần 149: 4 - Từ C5 -> E7: Hộp kẹo bí ngô x1
[v] +Lần 150: 5 - Từ E7 -> F11: Hộp thuốc xanh nhỏ x1
[ ] +Lần 151: 1 - Từ F11 -> G11 : Hộp kẹo bí ngô x1
[v] +Lần 152: 3 - Từ G11 -> I10: Hộp Whisper Card x1
[v] +Lần 153: 6 - Từ I10 -> I4: Hộp linh thạch x1
[v] +Lần 154: 6 - Từ I4 -> F1 : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1
[v] +Lần 155: 5 - Từ F1 -> A1: Hộp thuốc xanh nhỏ x1
[ ] +Lần 156: 6 - Từ A1 -> A7 (-1=A6): Hộp kẹo bí ngô x1
[v] +Lần 157: 4 - Từ A6 -> E6: Hộp đá cường hóa cấp 5 x1
[v] +Lần 158: 3 - Từ E6 -> E9 : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1
[v] +Lần 159: 1 - Từ E9 -> E10 (-1=E9):Hộp thuốc đỏ nhỏ x1
[v] +Lần 160: 2 - Từ E9 -> E11 : Hộp hồn thạch x1

《LẦN 161-172》
#161-172
[ ] +Lần 161: 3 - Từ E11 -> H11 (-1=G11) : Hộp kẹo bí ngô x1
[v] +Lần 162: 6 - Từ G11 -> I7 : Lượt đánh boss x1
[v] +Lần 163: 4 - Từ I7 -> I3: Lượt đánh boss x1
[v] +Lần 164: 1 - Từ I3 -> I2 : Hộp thuốc xanh nhỏ x1
[ ] +Lần 165: 3 - Từ I2 -> G1: Lượt roll +1
+Lần 166: 3 - Từ G1 -> G4: Hộp thuốc đỏ nhỏ x1
+Lần 167: 2 - Từ G4 -> G6: Pocky x1
+Lần 168: 2 - Từ G6 -> G8 (-1=G7): Hộp thuốc xanh nhỏ x1
+Lần 169: 3 - Từ G7-> G10: Lượt roll +1
+Lần 170: 4 - Từ G10 -> I10 : Hộp Whisper Card x1
+Lần 171: 6 - Từ I10 -> I4: Hộp linh thạch x1
+Lần 172: 1 - Từ I4 -> I3 : Lượt đánh boss x1

《LẦN 173-178》

#173-177
+Lần 173: 5 - Từ I3 -> F1: Hộp thuốc xanh nhỏ x1
+Lần 174: 5 - Từ F1 -> A1:Hộp thuốc xanh nhỏ x1
+Lần 175: 2 - Từ A1 -> A3 : Lượt roll +1
+Lần 176: 6 - Từ A3-> A9: Hộp thuốc đỏ nhỏ x1
+Lần 177: 3 - Từ A9 -> B11 (-1=A11) : Hộp thuốc xanh nhỏ x1
+Lần 178 : 2 - Từ A11 -> C11 : Hộp thuốc đỏ nhỏ x1

TỔNG :
+ Hộp thuốc đỏ nhỏ x12
+Hộp thuốc xanh nhỏ x12
+Lượt đánh boss x11
+Hộp linh thạch x10
+Hộp hồn thạch x1
+Hộp đá cường hóa cấp 5 x3
+Ngoại hình vũ khí Pocky x2
#4 Pocky Dâu
#5 Pocky Matcha
+Thẻ Whisper Card x3

Còn : 5 kẹo -> 1 giỏ kẹo

DONE
Last edited by Hạ Du on 08 Nov 2019, 08:36, edited 5 times in total.
Image

User avatar
johnhudson
Posts: 429
Joined: 26 Sep 2019, 17:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 51 times
Gender: Male

Re: [Event] Nông trại Lá Vàng

Postby johnhudson » 11 Nov 2019, 00:03

Danh sách thứ hạng và vị trí player

PlayerTổng điểm damage offline
Venera Holstein260
Kyo Athen257
Vinzent von Grantz226
Noir Avoné204
Antonio Tempesta159
Caeser Tống155
Charlotte Bianco128
Caleb Wood118
Garvin93
Image

Return to “Tận Cùng Thế Giới”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests