WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Battle mẫu

Nơi lưu trữ những thứ trong quá khứ.

User avatar
Hạ Du
Posts: 1289
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 48 times
Been thanked: 15 times
Gender: None specified
Contact:

Re: Battle mẫu

Postby Hạ Du » 25 Sep 2019, 09:24

.
Thời gian: Ngày nào đó | Địa điểm: Nơi nào đó


Phase 2:

Turn 1:
Blue Slime tiến đến ô B4..
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 11:04, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Cheesecake
Posts: 17
Joined: 24 Sep 2019, 16:21
Gender: None specified

Re: Battle mẫu

Postby Cheesecake » 25 Sep 2019, 09:281 | 2 | 3 |4 | 5 | 6

Thời gian: Ngày nào đó | Địa điểm: Nơi nào đó

Phase 2:

Turn 2:
Ivan tiến đến ô D5.Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 11:07, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Hạ Du
Posts: 1289
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 48 times
Been thanked: 15 times
Gender: None specified
Contact:

Re: Battle mẫu

Postby Hạ Du » 25 Sep 2019, 09:42

.
Thời gian: Ngày nào đó | Địa điểm: Nơi nào đóBattle MapPhase 2 end

VIT sau phase 2:

+ Blue Slime: 200
+ Ivan: 200

ENR sau phase 2:

+ Blue Slime: 100
+ Ivan: 100

Status sau phase 2:

+ Blue Slime: Normal
+ Ivan: Normal

Buff sau phase 2:

+ Blue Slime: N/A
+Ivan: N/A

Thời gian phase 3 bắt đầu: 9 giờ 45 phút sáng ngày 25/9/2019
.
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 11:07, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Hạ Du
Posts: 1289
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 48 times
Been thanked: 15 times
Gender: None specified
Contact:

Re: Battle mẫu

Postby Hạ Du » 25 Sep 2019, 09:45

.
Thời gian: Ngày nào đó | Địa điểm: Nơi nào đóBattle MapPhase 3 start

Thứ tự lượt đi:

1. Blue Slime - Agi: 20
2. Ivan - Agi: 0

Agi cộng dồn phase 3:

+ Blue Slime: 60
+ Ivan: 0

Thời gian phase 2 kết thúc: 10 giờ 5 phút sáng ngày 25/9/2019
.
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 11:07, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Hạ Du
Posts: 1289
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 48 times
Been thanked: 15 times
Gender: None specified
Contact:

Re: Battle mẫu

Postby Hạ Du » 25 Sep 2019, 09:47

.
Thời gian: Ngày nào đó | Địa điểm: Nơi nào đó


Phase 3:

Turn 1:
Blue Slime tiến đến ô B5..
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 11:07, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Cheesecake
Posts: 17
Joined: 24 Sep 2019, 16:21
Gender: None specified

Re: Battle mẫu

Postby Cheesecake » 25 Sep 2019, 09:507 | 8 | 9 | 10

Thời gian: Ngày nào đó | Địa điểm: Nơi nào đó

Phase 3:

Turn 2:

Ivan tiến đến ô C5.

Ivan sử dụng Bash lên Blue Slime:

VIT của Blue Slime: (200 + 5) - [(30 x 3)/2] = 160
ENR của Ivan: 100 - 10 = 90Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 11:08, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Hạ Du
Posts: 1289
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 48 times
Been thanked: 15 times
Gender: None specified
Contact:

Re: Battle mẫu

Postby Hạ Du » 25 Sep 2019, 10:05

.
Thời gian: Ngày nào đó | Địa điểm: Nơi nào đóBattle MapPhase 3 end

VIT sau phase 3:

+ Blue Slime: 160
+ Ivan: 200

ENR sau phase 3:

+ Blue Slime: 100
+ Ivan: 90

Status sau phase 3:

+ Blue Slime: Normal
+ Ivan: Normal

Buff sau phase 3:

+ Blue Slime: N/A
+Ivan: N/A

Thời gian phase 4 bắt đầu: 10 giờ 8 phút sáng ngày 25/9/2019
.
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 11:08, edited 4 times in total.
Image

User avatar
Hạ Du
Posts: 1289
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 48 times
Been thanked: 15 times
Gender: None specified
Contact:

Re: Battle mẫu

Postby Hạ Du » 25 Sep 2019, 10:08

.
Thời gian: Ngày nào đó | Địa điểm: Nơi nào đóBattle MapPhase 4 start

Thứ tự lượt đi:

1. Blue Slime - Agi: 20
2. Ivan - Agi: 0

Agi cộng dồn phase 4:

+ Blue Slime: 80
+ Ivan: 0

Thời gian phase 4 kết thúc: 10 giờ 28 phút sáng ngày 25/9/2019
.
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 11:08, edited 3 times in total.
Image

User avatar
Hạ Du
Posts: 1289
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 48 times
Been thanked: 15 times
Gender: None specified
Contact:

Re: Battle mẫu

Postby Hạ Du » 25 Sep 2019, 10:09

.
Thời gian: Ngày nào đó | Địa điểm: Nơi nào đó


Phase 4:

Turn 1:

Blue Slime sử dụng Headbutt lên Ivan:

VIT của Ivan: 200 - [(15 x 3)/2] = 176
ENR của Blue Slime: 100 - 10 = 90.
Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 11:09, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Cheesecake
Posts: 17
Joined: 24 Sep 2019, 16:21
Gender: None specified

Re: Battle mẫu

Postby Cheesecake » 25 Sep 2019, 10:1311 | 12 | 13 | 14

Thời gian: Ngày nào đó | Địa điểm: Nơi nào đó

Phase 4:

Turn 2:

Ivan sử dụng Bash lên Blue Slime:

VIT của Blue Slime: (160 + 5) - [(30 x 3)/2] = 120
ENR của Ivan: 90 - 10 = 80Last edited by Hạ Du on 14 Nov 2019, 11:09, edited 1 time in total.
Image

Return to “Tận Cùng Thế Giới”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests