WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

['Olania] Bệnh thất

Moderator: Marsese

User avatar
Arisu
Posts: 13
Joined: 25 Aug 2016, 20:19
Gender: None specified

Re: ['Olania] Bệnh thất

Postby Arisu » 18 Sep 2016, 08:28


Nhân vật:Thời gian: Thứ Tư, ngày 18 tháng Agastuka, năm thứ 167
Địa điểm: Bệnh thất"Tôi ngã cầu thang từ trên lầu xuống. Dù người không bị thương nặng gì nhưng mẹ tôi kể rằng tôi đã hôn mê gần hai ngày. Cha tôi bảo không chừng cú ngã đó đã đánh thức năng lực trong gien lặn nhà nội, vì một vài người họ hàng xa của tôi có nó." - Jougen giải thích, một chi tiết khác trong lời nói của cậu lại thu hút sự chú ý của Raul.

Gien lặn nhà nội? Vậy tức là trên thế giới này có cả những dòng họ sở hữu siêu năng lực qua nhiều thế hệ sao? Trước kia do chưa từng gặp người có năng lực nào khác nên cậu không nghĩ rằng lại cả một gia đình sử dụng siêu năng lực như vậy, nghe chẳng khác gì mấy bộ truyện tranh mà hắn từng xem qua. Theo những gì hắn nhìn thấy thì có lẽ Jougen không nói dối nên hắn cũng không muốn làm khó cậu nữa, thế nhưng việc gia đình của cậu có khả năng sử dụng năng lực lại khơi dậy sự tò mò trong hắn.

"Vậy là người trong gia đình của cậu cũng biết sử dụng năng lực sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc năng lực có thể di truyền được cả. Cậu có được gia đình dạy cho cách điều khiển năng lực không?"User avatar
Fragile AAG-chan
Return to “Timeless Fantasy”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest