WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[TF] Hồ sơ NPC

Moderator: Marsese

User avatar
Marsese
Posts: 114
Joined: 12 Aug 2015, 23:48
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times
Gender: None specified

[TF] Hồ sơ NPC

Postby Marsese » 06 Aug 2016, 00:27Image


NPC Database

Hãy liên lạc với GM(s) khi muốn tt với các NPC nhé <3
Image

Return to “Timeless Fantasy”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest