WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Very tries

Nơi các bạn thử BBCode. Mỗi người một topic.

User avatar
Sieghart
Posts: 0
Joined: 16 Jul 2015, 04:30
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Very tries

Postby Sieghart » 21 Jul 2015, 12:06


User avatar
Sieghart
Posts: 0
Joined: 16 Jul 2015, 04:30
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: Very tries

Postby Sieghart » 21 Jul 2015, 12:07


POST ID: 362
Dice Range: 12-12-12-12
Corresponding Dice Result: 1-3-12-7
Last edited by Sieghart on 21 Jul 2015, 12:10, edited 2 times in total.

Return to “Test Place”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest