WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Very tries

Nơi các bạn thử BBCode. Mỗi người một topic.

Sieghart
Posts: 0
Joined: 16 Jul 2015, 04:30
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Very tries

Postby Sieghart » 21 Jul 2015, 12:06


Sieghart
Posts: 0
Joined: 16 Jul 2015, 04:30
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: Very tries

Postby Sieghart » 21 Jul 2015, 12:07


POST ID: 362
Dice Range: 12-12-12-12
Corresponding Dice Result: 1-3-12-7
Last edited by Sieghart on 21 Jul 2015, 12:10, edited 2 times in total.

Return to “Test Place”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest