WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

How to Use

Nơi các bạn thử BBCode. Mỗi người một topic.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 351
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 87 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

How to Use

Postby Thiên Thần Chuối » 14 Jul 2015, 11:43

Bạn nên lập một topic với tên topic là tên nick của mình. Mỗi người chỉ nên có một topic.

Ví dụ: GoodMorning
.

Return to “Test Place”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest