WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Much test

Nơi các bạn thử BBCode. Mỗi người một topic.

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 410
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

Much test

Postby Tendou » 15 Jul 2015, 19:49

A test zone for a tester who have to test what he has to test.

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 410
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

Re: Much test

Postby Tendou » 15 Jul 2015, 19:51

Tab test time !

1


2

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 410
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

Re: Much test

Postby Tendou » 15 Jul 2015, 20:04

Copy Ctest Ctime !

Copy

[spoil]Copy[/spoil]
Last edited by Tendou on 15 Jul 2015, 20:05, edited 2 times in total.

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 410
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

Re: Much test

Postby Tendou » 15 Jul 2015, 20:34

Cái gì đó

Nội dung


Nội dung 2


Code: Select all

[spoilclick=ABC]Cái gì đó[/spoilclick]

[spoilcontent=ABC]Nội dung[/spoilcontent]

[spoilcontent=ABC]Nội dung 2[/spoilcontent]
Last edited by Tendou on 14 Aug 2015, 12:38, edited 3 times in total.

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 410
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

Re: Much test

Postby Tendou » 12 Aug 2015, 15:34
Test


Test

Test

Test

Test

Test
Địa điểm:
Thời gian:


Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dungLast edited by Tendou on 12 Aug 2015, 18:01, edited 2 times in total.

Return to “Test Place”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest