WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

BBCode: spoil

Hướng dẫn sử dụng BBCode và các chức năng của forum.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

BBCode: spoil

Postby Thiên Thần Chuối » 15 Jul 2015, 16:47

Cú pháp:

CodeColon Select All Code

[spoil=Tiêu đề]Nội dung[/spoil]


Ứng dụng:

Tiêu đề
Nội dung
Last edited by Thiên Thần Chuối on 26 Jul 2016, 08:48, edited 2 times in total.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: BBCode: spoil

Postby Thiên Thần Chuối » 21 Jul 2016, 14:04

Đã fix lỗi không thể mở spoil trong tablek.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: BBCode: spoil

Postby Thiên Thần Chuối » 26 Jul 2016, 08:49

Đã sửa lại cách spoil hoạt động.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: BBCode: spoil

Postby Thiên Thần Chuối » 06 Aug 2016, 17:59

Đã thay đổi lại cách spoil hoạt động. Và lần này chắc là lần thay đổi cuối cùng. =))
.

Return to “How to Use”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest