WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

BBCode: style

Hướng dẫn sử dụng BBCode và các chức năng của forum.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

BBCode: style

Postby Thiên Thần Chuối » 15 Jul 2015, 16:45

Image


Các bạn dùng style để trang trí cho bài viết của mình ở mức nâng cao nhé! Đừng quên là style hoạt động cùng với bbcode mystyle nha!


Cú pháp:

CodeColon Select All Code

[style=class or id or wutever]CSS Style[/style]


HTML:

CodeColon Select All Code

<style type="text/css">.user_2_ class or id or wutever{CSS Style}</style>


Lưu ý:

BBCode này hoạt động cùng với bbcode mystyle. Phần user_2_ có thể được thay bằng user_profile-id_ với profile-id là "số nhà" của profile bạn ở forum này.

BBCode by Tendou.
Last edited by Thiên Thần Chuối on 21 Aug 2016, 13:03, edited 4 times in total.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: BBCode: style

Postby Thiên Thần Chuối » 21 Aug 2016, 12:55

BBCode style đã được upgrade nhé.

CodeColon Select All Code


[mystyle][div=||][/div]
[div=||display: none]

[style=div]width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: red;
    -webkit-animation-name: example; /* Chrome, Safari, Opera */
    -webkit-animation-duration: 4s; /* Chrome, Safari, Opera */
    animation-name: example;
    animation-duration: 4s;[/style]

[style=@-webkit-keyframes example]
from {background-color: red;}
    to {background-color: yellow;}
[/style]

[style=@keyframes example]
from {background-color: red;}
    to {background-color: yellow;}
[/style]
[/div][/mystyle]Last edited by Thiên Thần Chuối on 21 Aug 2016, 13:04, edited 1 time in total.
.

Return to “How to Use”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest