WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

BBCode: left & right

Hướng dẫn sử dụng BBCode và các chức năng của forum.

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 413
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

BBCode: left & right

Postby Tendou » 25 Jul 2015, 08:51

Cú pháp

Code: Select all

[left=thông số & đơn vị]Nội dung[/left]


Code: Select all

[right=thông số & đơn vị]Nội dung[/right


Ví dụ đơn vị: px; %; cm;...

Ứng dụng

Sử dụng để chèn hình ảnh hay nội dung phụ vào các đoạn văn bản mà không làm phá vỡ cấu trúc văn bản.

Nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài.

Nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài.

Nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài nội dung chính rất dài.
 

Code: Select all

[left=180px][img=150|]https://farm6.staticflickr.com/5600/15527042325_5c8712f95c_o.jpg[/img][/left]Nội dung chính rất dài...

[right=180px][img=150|]https://farm6.staticflickr.com/5600/15527042325_5c8712f95c_o.jpg[/img][/right]Nội dung chính rất dài...[clear][/clear]


Hay làm hai cột song song với nhau mà không cần sử dụng tablek.

Nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài.
Nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài.
 

Code: Select all

[left=40%]Nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài nội dung bên trái rất dài.[/left][right=40%]Nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài nội dung bên phải rất dài.[/right][clear][/clear]


Clear

Nếu để ý, các bạn sẽ thấy phía sau những đoạn văn bản mình dùng bbcode left và right luôn có kèm theo cụm code sau:

Code: Select all

[clear][/clear]


Đây là một code luôn cần phải có mặt cùng với left hay right, bởi vì nếu không dùng clear thì nó sẽ thành thế này:

[spoil]
Nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài.

Code: Select all

[left=150px]Nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài nội dung rất dài.[/left]
[/spoil]

Return to “How to Use”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest