WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

BBCode: hide

Hướng dẫn sử dụng BBCode và các chức năng của forum.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

BBCode: hide

Postby Thiên Thần Chuối » 26 Aug 2015, 19:02

Image


Hầu hết các mục trong WorWor (trừ General Chat, Test Place và Your Diary) đều không cho phép xoá bài đã đăng vĩnh viễn, mà chỉ có thể xoá tạm thời (bài đăng sau đó có thể được hồi phục lại bởi những người có quyền hạn). Nhớ liên hệ với moderator hoặc administrator trong trường hợp muốn kiểm tra gian lận nha. ~


Cú pháp:

CodeColon Select All Code

[hide=<user 1 id>, <user 2 id> | <group 1 id>, </group 2 id>]Nội dung chỉ có user 1, user 2, những người nằm trong group 1, group 2 có thể thấy[/hide]


Ví dụ:

CodeColon Select All Code

[hide]Nội dung chỉ có chủ post mới thấy[/hide]


CodeColon Select All Code

[hide=2]Nội dung chỉ có người dùng có user id = 2 mới thấy[/hide]


CodeColon Select All Code

[hide=2,3,5]Nội dung chỉ có người dùng có user id = 2 hoặc user id = 3 hoặc user id = 5 mới thấy[/hide]


CodeColon Select All Code

[hide=|2]Nội dung chỉ có thành viên của nhóm có group id=2 mới thấy[/hide]


CodeColon Select All Code

[hide=|2, 3, 5]Nội dung chỉ có thành viên của nhóm có group id=2 hoặc 3 hoặc 5 mới thấy[/hide]


CodeColon Select All Code

[hide=2, 3, 5|2, 3, 5]Nội dung chỉ có người dùng có user id=2 hoặc user id=3 hoặc user id=5 hoặc thành viên của nhóm có group id=2 hoặc group id=3 hoặc group id=5 mới thấy[/hide]


Các bbcode hide này có thể lồng vào nhau được.

BBCode này không có tác dụng với những người có quyền edit bài post đó.

BBCode by Tendou.
Last edited by Thiên Thần Chuối on 05 Dec 2019, 17:27, edited 1 time in total.
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: BBCode: hide

Postby Thiên Thần Chuối » 03 Jul 2016, 00:20

Nội dung BBCode hide đã có sự thay đổi. Sự thay đổi đó là gì thì ờ chờ
User avatar
Tendou
về rồi chúng mình cùng biết. :">
Nói ngắn gọn thì:

CodeColon Select All Code

[hide=<user 1 id>, <user 2 id> | <group 1 id>, </group 2 id>]Nội dung chỉ có user 1, user 2, những người nằm trong group 1, group 2 có thể thấy[/hide]
Last edited by Thiên Thần Chuối on 03 Jul 2016, 00:20, edited 1 time in total.
.

Return to “How to Use”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest