WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

BBCode: center

Hướng dẫn sử dụng BBCode và các chức năng của forum.

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 418
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

BBCode: center

Postby Tendou » 18 Jul 2015, 20:09

Cú pháp

CodeColon Select All Code

[center=thông số & đơn vị]Nội dung[/center]


Ví dụ đơn vị: 300px; 70%; 5cm;...

Ứng dụng

Đơn vị pixel (px)

Con chó cắn con mèo, con mèo cào chết con chó.

CodeColon Select All Code

[center=600px]Con chó cắn con mèo, con mèo cào chết con chó.[/center]


Đơn vị phần trăm (%)

Con chó cắn con mèo, con mèo cào chết con chó.

CodeColon Select All Code

[center=50%]Con chó cắn con mèo, con mèo cào chết con chó.[/center]
Last edited by Tendou on 25 Jul 2015, 06:50, edited 1 time in total.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: BBCode: center

Postby Thiên Thần Chuối » 12 Aug 2015, 08:10

Về cơ bản thì có một sự thay đổi nhỏ trong HTML replacement của BBCode này nhằm giúp hiển thị trên di động dễ dàng hơn:

CodeColon Select All Code

[center=thông số & đơn vị]Nội dung[/center]


CodeColon Select All Code

<div style="width: 100%; max-width: thông số & đơn vị; margin: auto; box-sizing: border-box;">Nội dung</div>
Last edited by Thiên Thần Chuối on 09 Mar 2016, 08:27, edited 1 time in total.
.

Return to “How to Use”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest