WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

BBCode: tablek

Hướng dẫn sử dụng BBCode và các chức năng của forum.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

BBCode: tablek

Postby Thiên Thần Chuối » 15 Jul 2015, 18:20

Cú pháp:

Đầy đủ

CodeColon Select All Code

[tablek html attributes | css attributes]
{first row html attributes | css atributes }
|first row first col html attributes [ css attributes } first row first col
first row first col second line
|first row second col html attributes [ css attributes } first row second col
{second row html attributes | css atributes }
|second row first col html attributes [ css attributes } second row first col
|second row second col html attributes [ css attributes } second row second col
second row second col second line
[/tablek]


Tối giản

CodeColon Select All Code

[tablek]
{}
|first row first col |first row second col
{}
|second row first col |second row second col
[/tablek]


HTML:

Đầy đủ

CodeColon Select All Code

<table  html attributes  style=" css attributes"><tr first row html attributes  style=" css atributes "><td first row first col html attributes  style=" css attributes "> first row first col<br />first row first col second line<br /></td><td first row second col html attributes  style=" css attributes "> first row second col<br /></td></tr><tr second row html attributes  style=" css atributes "><td second row first col html attributes  style=" css attributes "> second row first col<br /></td><td second row second col html attributes  style=" css attributes "> second row second col<br />second row second col second line<br /></td></tr></table>


Tối giản

CodeColon Select All Code

<table><tr  style=""><td>first row first col </td><td>first row second col<br /></td></tr><tr  style=""><td>second row first col </td><td>second row second col<br /></td></tr></table>


Ứng dụng:

first row first col first row second col
second row first col second row second col
.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: BBCode: tablek

Postby Thiên Thần Chuối » 29 Aug 2015, 17:11

Trong trường hợp bạn muốn mì ăn liền.first row first col first row second col
second row first col second row second col


CodeColon Select All Code

[mystyle][tablek class=StandardTable]
{}
|first row first col |first row second col
{}
|second row first col |second row second col
[/tablek][/mystyle][style=.StandardTable td]border: 1px solid black; padding: 5px;[/style]


.

Return to “How to Use”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest