WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

BBCode: margin

Hướng dẫn sử dụng BBCode và các chức năng của forum.

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 423
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

BBCode: margin

Postby Tendou » 21 Jan 2021, 07:04

Nhằm phục vụ mục đích tối ưu hóa lượng code tối thiểu cần để đăng một bài tương tác cơ bản cho người dùng, worwor xin phép được bổ sung thêm code margin cho forum.

Cú pháp

CodeColon Select All Code

[margin=number]text[/margin]

Phần "number" là chiều dài của nội dung, mặc định sử dụng đơn vị pixel (px).

Ứng dụng

CodeColon Select All Code

[margin=600]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.[/margin]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 351
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: BBCode: margin

Postby Thiên Thần Chuối » 08 Feb 2021, 07:58

We already have this bro (center):

CodeColon Select All Code

[center=600px]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.[/center]


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


User avatar
Tendou
Last edited by Thiên Thần Chuối on 08 Feb 2021, 07:59, edited 1 time in total.
.

Return to “How to Use”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest