Page 1 of 1

How to Use

Posted: 21 Jul 2015, 09:02
by Thiên Thần Chuối
Nơi này chứa những ván Board Game đã hoàn thành hoặc những Board Game mà quản trò không còn muốn quản lý nữa.
Các chủ đề trong chỗ này đều không được khóa lại là vì muốn để đó cho các bạn dễ edit hoặc quote lấy BBCode.
Dù vậy, chuyên mục này không khuyến khích các bạn đăng bài mới vào đây.