WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Hít hà drama

Nhật ký hành trình của các bạn. Tùy ý tạo một hay nhiều topic trong đây nhé. :">

User avatar
Allrightbb
Posts: 895
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 162 times
Gender: None specified

Hít hà drama

Postby Allrightbb » 24 Mar 2020, 21:31

Đây là ổ để hít hà drama và tán nhảm về các sự kiện trên trời dưới đất không thể mang lên facebook

Điển hình như khi muốn rage một vài thành phần bên ngoài đạo đức bên trong hãm lờ

Hay rage về sự ngu dại của fan nhà anh X mỗi ngày một trò đi vào lòng đất

Hay là để test code

Chủ nhà là một người người độc địa, độc hại, thích chia uyên rẽ thúy, chửi người như hát~

Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không thích thì không cần nhảy vào

Hoan nghênh mọi người cùng hít drama

Rảnh thì sẽ viết~
Image


User avatar
Allrightbb
Posts: 895
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 162 times
Gender: None specified

Re: Hít hà drama

Postby Allrightbb » 25 Mar 2020, 20:46

Rank với Aashi
- Phòng thí nghiệm X-20:
Rank 0
+1 point
+1 point
+1 point
End.
- Lễ hội:
+1 point
+1 point
- Rừng phía đông (Team):
+1 point
+1 point
+1 point
End.
- Rừng phía đông (Riêng):
+1 point
+1 point
End.
- Sau nhiệm vụ ẩn:
+1 point

- Uranka
+2 point
Last edited by Allrightbb on 08 Apr 2020, 17:22, edited 11 times in total.
Image


User avatar
Allrightbb
Posts: 895
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 162 times
Gender: None specified

Re: Hít hà drama

Postby Allrightbb » 31 Mar 2020, 20:49

Code: Select all

[div=||background:color: #F08080; font-family: Optima; font-size: 16px; text-align: justify;]

[div=||width: 750px; margin: auto; overflow:hidden; padding: 20px; ][div=||background: #F08080][div=||width: 720px ;margin: auto; ]

[div=|| background: #FFFFFF; padding: 20px; margin-top: -20px; padding: 25px;][div=||display: flex; flex-flow: row wrap; text-align: center; font-size: 15px; align;center; justify-content: center]

[div=||width:120px; height:120px; margin: 5px][post=49752][div=||display: flex; flex-flow: row wrap; text-align: center; font-size: 13px; align;center; justify-content: center][div=||width: 120px; vertical-align: middle][div=||width: 120px; vertical-align: middle][img]https://i.imgur.com/LOmiJwL.jpg[/img][/div][b][size=110]Heike Masaomi[/size][/b][/post][/div][/div][/div][/div]

[color=#1C1C1C][div=||border: 1px solid #F08080; border-top: none; border-right: none; border-left: none; padding: 0px 20px][/div]
[center][b]Thời gian:[/b] Sweet Apple, Spring 2100 || [b]Địa điểm:[/b] [Ngoại ô] Vùng đất hoang
[size=80]1[/size][/center]
[div=||border: 1px solid #F08080; border-top: none; border-right: none; border-left: none; padding: 0px 20px][/div][justify]
[font=optima]

[center] [tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?p=49752#p49752|Heike Masaomi|RBPlayer7][div=||width: 120px; vertical-align: middle][img=120px|]https://i.imgur.com/LOmiJwL.jpg[/img][/div][/tip] vs [tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?p=49637#p49637|Mad Dog|RBM2][div=||width: 120px; vertical-align: middle][img=120px|]https://ranaekonn.files.wordpress.com/2020/01/maddog.png[/img][/div][/tip]
[/center][/color]

[tabs] [tab=Role]

<viết cho đủ 300wc nha>

[/tab]
[tab=Stat]

[div=||border: 1px solid #A9A9A9; border-top: none; border-right: none; border-left: none; padding: 0px 20px][/div]
[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?p=49752#p49752|Heike Masaomi|RBPlayer7][div=||width: 120px; vertical-align: middle][img=120px|]https://i.imgur.com/LOmiJwL.jpg[/img][/div][/tip]

Speed   13
Power   17
Defense   3
Blood   6

[tip=http://forum.worwor.net/viewtopic.php?p=49637#p49637|Mad Dog|RBM2][div=||width: 120px; vertical-align: middle][img=120px|]https://ranaekonn.files.wordpress.com/2020/01/maddog.png[/img][/div][/tip]

Speed   10
Power   12
Defense   9
Blood   5
[/tab]
[tab=Battle][quote]B1: 13 > 10
B2: 17 > 9
B3: 3 < 12
B4: 6 > 5[/quote]

=> Heike thắng.[/tab]
[/tabs]

[right][color=#1C1C1C]Wc: [/color]
@ [/right]

[/font][/justify]
[/div]
[/div][/div][/div]
[/div]
Image

User avatar
Allrightbb
Posts: 895
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 162 times
Gender: None specified

Re: Hít hà drama

Postby Allrightbb » 13 May 2020, 15:46

Image
Image

User avatar
Allrightbb
Posts: 895
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 162 times
Gender: None specified

Re: Hít hà drama

Postby Allrightbb » 08 Sep 2020, 19:45

HIDE: ON
This message has been hidden
Last edited by Allrightbb on 08 Sep 2020, 19:46, edited 1 time in total.
Image

Return to “Your Diary”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest