WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Building - Tòa nhà

Nơi chia sẻ các gói Computer Graphic dành cho Game.

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Building - Tòa nhà

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 12:35

Medieval style: Meanie - Paper Star
Modern style: Meanie - Paper Star
-------------------School: Paper Star
Japanese style: Meanie
HI-TECH style: Paper Star
Last edited by Thiên Thần Chuối on 06 Aug 2016, 21:43, edited 12 times in total.
Image

Tags:

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Building - Tòa nhà

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 13:01Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageLast edited by Thiên Thần Chuối on 28 Aug 2015, 08:50, edited 4 times in total.
Image

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Building - Tòa nhà

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 13:09Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageLast edited by Thiên Thần Chuối on 11 Feb 2016, 23:39, edited 5 times in total.
Image

User avatar
Paper Star
Posts: 86
Joined: 12 Aug 2015, 20:31
Has thanked: 3 times
Been thanked: 29 times
Gender: None specified

Re: Building - Tòa nhà

Postby Paper Star » 24 Aug 2015, 08:50

School Building


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Last edited by Paper Star on 31 Aug 2015, 11:17, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Building - Tòa nhà

Postby Meanie » 28 Aug 2015, 08:30Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Last edited by Thiên Thần Chuối on 28 Aug 2015, 08:40, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Paper Star
Posts: 86
Joined: 12 Aug 2015, 20:31
Has thanked: 3 times
Been thanked: 29 times
Gender: None specified

Re: Building - Tòa nhà

Postby Paper Star » 31 Aug 2015, 11:13

Image Image Image Image Image Image
Image

User avatar
Paper Star
Posts: 86
Joined: 12 Aug 2015, 20:31
Has thanked: 3 times
Been thanked: 29 times
Gender: None specified

Re: Building - Tòa nhà

Postby Paper Star » 31 Aug 2015, 11:17

Western Mansion
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image ImageImage Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Medieval style
Image Image Image Image Image Image
Last edited by Paper Star on 31 Aug 2015, 11:31, edited 3 times in total.
Image

User avatar
Paper Star
Posts: 86
Joined: 12 Aug 2015, 20:31
Has thanked: 3 times
Been thanked: 29 times
Gender: None specified

Re: Building - Tòa nhà

Postby Paper Star » 31 Aug 2015, 11:27

Image Image Image Image
Image

Return to “Computer Graphic”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest