WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Concept art] Medieval

Nơi chia sẻ các gói Computer Graphic dành cho Game.

User avatar
Octopusity
Posts: 116
Joined: 16 Jul 2015, 11:02
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Gender: Male

[Concept art] Medieval

Postby Octopusity » 09 Aug 2015, 11:12

Castle
[spoil]
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
[/spoil]

Building
[spoil]
Image
Image
Image
Image
Image
Image
[/spoil]

Indoor
[spoil]
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
[/spoil]

Street
[spoil]
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

[/spoil]

Scenery
[spoil]
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
[/spoil]

Ship
[spoil]
Image
Image
Image
Image
Image
Image
[/spoil]
Last edited by Thiên Thần Chuối on 09 Aug 2015, 12:32, edited 8 times in total.

Tags:

Return to “Computer Graphic”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest