WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Spacecraft - Phương tiện vũ trụ

Nơi chia sẻ các gói Computer Graphic dành cho Game.

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Spacecraft - Phương tiện vũ trụ

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 10:06

Control Room - Phòng điều khiển: Meanie
Administrative Room - Phòng điều hành: Meanie
Sleeping Room - Phòng ngủ: Meanie
Hallway - Hành lang: Meanie
Eating Place - Chỗ ăn uống: Meanie
Other: Meanie
Last edited by Thiên Thần Chuối on 07 Aug 2016, 00:19, edited 8 times in total.
Image

Tags:

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Spacecraft - Phi thuyền

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 10:08Image

Image

Image

Image

Image

ImageLast edited by Thiên Thần Chuối on 09 Aug 2015, 10:20, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Spacecraft - Phi thuyền

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 10:10Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageLast edited by Thiên Thần Chuối on 09 Aug 2015, 10:28, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Spacecraft - Phi thuyền

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 10:12Image

ImageImage

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Spacecraft - Phi thuyền

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 10:13Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageLast edited by Thiên Thần Chuối on 09 Aug 2015, 10:31, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Spacecraft - Phi thuyền

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 10:15Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageLast edited by Thiên Thần Chuối on 09 Aug 2015, 10:27, edited 5 times in total.
Image

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Spacecraft - Phi thuyền

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 10:16Image

ImageLast edited by Thiên Thần Chuối on 09 Aug 2015, 10:22, edited 1 time in total.
Image

Return to “Computer Graphic”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest