WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Shopping - Mua sắm

Nơi chia sẻ các gói Computer Graphic dành cho Game.

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Shopping - Mua sắm

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 08:09

Mỹ phẩm: Meanie
Quần áo: Meanie - jcebreakr
Điện tử gia dụng: Meanie
Đồ ăn: jcebreakr
Convenience store/ Supermartket/ Cửa hàng tiện lợi/ Siêu thị: Paper Star
Market - Chợ: Paper Star [Medieval]
Shopping Mall: Paper Star - Meanie
Shopping Street: Paper Star
Last edited by Thiên Thần Chuối on 06 Aug 2016, 20:52, edited 10 times in total.
Image

Tags:

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Shopping - Mua sắm

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 21:04ImageImage

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Shopping - Mua sắm

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 21:05Image

Image

Image

Image

ImageImage

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Shopping - Mua sắm

Postby Meanie » 09 Aug 2015, 21:08Image

Image

ImageImage

User avatar
jcebreakr
Posts: 92
Joined: 16 Jul 2015, 09:50
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time
Gender: None specified

Re: Shopping - Mua sắm

Postby jcebreakr » 10 Aug 2015, 17:58

Image Image Image
Image

User avatar
Paper Star
Posts: 86
Joined: 12 Aug 2015, 20:31
Has thanked: 3 times
Been thanked: 29 times
Gender: None specified

Re: Shopping - Mua sắm

Postby Paper Star » 29 Aug 2015, 12:39

Convenience store/ Supermartket/ Cửa hàng tiện lợi/ Siêu thị

Image Image
Last edited by Paper Star on 29 Aug 2015, 12:58, edited 3 times in total.
Image

User avatar
Paper Star
Posts: 86
Joined: 12 Aug 2015, 20:31
Has thanked: 3 times
Been thanked: 29 times
Gender: None specified

Re: Shopping - Mua sắm

Postby Paper Star » 29 Aug 2015, 12:44

Market - Chợ


Image Image Image Image

Medieval Shopping(?)

Image Image
Last edited by Paper Star on 29 Aug 2015, 12:56, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Paper Star
Posts: 86
Joined: 12 Aug 2015, 20:31
Has thanked: 3 times
Been thanked: 29 times
Gender: None specified

Re: Shopping - Mua sắm

Postby Paper Star » 29 Aug 2015, 12:55

"Shopping Mall"
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Image Image Image Image
Last edited by Paper Star on 08 Sep 2015, 09:28, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Paper Star
Posts: 86
Joined: 12 Aug 2015, 20:31
Has thanked: 3 times
Been thanked: 29 times
Gender: None specified

Re: Shopping - Mua sắm

Postby Paper Star » 29 Aug 2015, 13:10

Shopping Street
Image Image Image Image Image Image Image Image
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Image Image Image
Last edited by Paper Star on 08 Sep 2015, 09:29, edited 3 times in total.
Image

User avatar
Meanie
Posts: 209
Joined: 21 Aug 2015, 13:42
Has thanked: 4 times
Been thanked: 11 times
Gender: None specified

Re: Shopping - Mua sắm

Postby Meanie » 12 Feb 2016, 16:14ImageImage

Return to “Computer Graphic”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest