Page 294 of 294

[Ver 3] Nhà kính số 2

Posted: 15 Jul 2016, 15:39
by Something Cool!

Nhà kính số 2

Image

Nhà kính số hai là nơi để học sinh gieo trồng cây của mình, mỗi người có một phần đất riêng nên đừng trồng nhầm nha.

Thời gian mở cửa:

Thứ 2 đến Thứ 6: 8:00 AM - 8:00 PM

Thứ 7 + Chủ Nhật: Nhà kính đóng cửa.


-Trồng:

Cây: [Chèn code cây vào] x số lượng (nếu chưa mua thì bên trên phải ghi thêm là mua bao nhiêu hạt)
Thời gian: Ghi thời gian cây chín
Trồng [chèn số ô đất muốn trồng] ô.

-Thu hoạch:

Cây: [Chèn cây thu hoạch] x số lượng
Thời gian bắt đầu trồng: [link bài trồng]
 • Nếu đem bán:
  Ghi trực tiếp vào post là bán bao nhiêu cây và tổng kết tiền thu được - tiền đã dùng.
 • Nếu không bán thì ghi là lưu vào kho.


 1. Cây bả sói 1 hạt → 1 cây |Thời gian trưởng thành: 15' | Thời hạn sau khi trưởng thành: 30'
  Giá mua hạt: 3 knuts / hạt
  Giá bán: 4 knuts / cây
  Công dụng: Nguyên liệu bào chế | Bán
  Stat: 12 cây → + 1 Agri

 2. Cây Lan Nhật Quangl:1 hạt → 1 cây | Thời gian trưởng thành: 1h |Thời hạn sau khi trưởng thành: 30'
  Giá mua: 1 Sickles / hạt
  Giá bán: 2 Sickles / cây
  Công dụng: Nguyên liệu bào chế | Bán
  Stat: 12 cây → + 1 Agri

 3. Cây Hoa Nữ Lang: 1 hạt → 1 cây | Thời gian trưởng thành: 2h15 | Thời hạn sau khi trưởng thành: 45'
  Giá mua hạt: 5 Sickles 20 Knuts / hạt
  Giá bán cây: 7 Sickles 20 Knuts / cây
  Công dụng: Nguyên liệu bào chế | Bán
  Yêu cầu: Agri ≥ 9
  Stat: 6 cây → +1 Agri

 4. Cây Tầm ma: 1 hạt → 1 cây | Thời gian trưởng thành: 4h | Thời hạn sau khi trưởng thành: 1h.
  Giá mua hạt: 8 Sickles / hạt
  Giá bán cây tươi: 9 Sickles 15 Knuts / cây
  Giá bán cây khô: 10 Sickles 5 Knuts / cây (phơi 1 tiếng, thời hạn sau khi phơi 20 phút).
  Công dụng: Nguyên liệu bào chế | Bán
  Yêu cầu: ≥ 12 Agri
  Stat: 6 cây → +1 Agri
Re: [Ver 3] Nhà kính số 2

Posted: 12 Nov 2016, 14:40
by Tiểu Chiêu
Thu trồng 6

Re: [Ver 3] Nhà kính số 2

Posted: 14 Nov 2016, 08:00
by Tiểu Chiêu
Thu trồng 6

Re: [Ver 3] Nhà kính số 2

Posted: 14 Nov 2016, 12:03
by Tiểu Chiêu
Thu trồng 6

Re: [Ver 3] Nhà kính số 2

Posted: 14 Nov 2016, 16:02
by Tiểu Chiêu
Thu trồng 4

Re: [Ver 3] Nhà kính số 2

Posted: 01 Nov 2017, 19:25
by Tiểu Chiêu
Source of the post

Thời gian: Ngày cây tháng cây năm cây
Địa điểm: Nhà kính

(Biết không.... Em cảm thấy... phục.... khả ...năng spam của má rồi... Chôn bài của em từ kiếp trước luôn... )

Em vừa... rải hạt giống... vừa nghĩ... vì sao cộng đồng ....Muggle tạo ra kỳ tích.... thì được công khai... chớ cộng đồng phù thủy... làm phép thôi ...cũng phải ém lại... Kỳ nhất là... hông ai thấy kỳ cục... gạch hả? Suy nghĩ chuyên tâm quá tới nỗi em lỡ miệng lẩm bẩm với chậu đất luôn:

"Kỳ.... Cục... Gạ... ch"

[nhét tên zô]