Page 3 of 3

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Posted: 14 Apr 2016, 05:12
by Tiểu Hoả Thạch
Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote::né: biến ` ^ `

Có biết tí phép thuật nào đây mà biến với chả biến =))

ko có phép mới bảo Du biến =))

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Posted: 14 Apr 2016, 19:50
by Hạ Du
Tiểu Hoả Thạch wrote:ko có phép mới bảo Du biến =))

Thì ngộ cũng có phép đâu mà biết biến =))

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Posted: 14 Apr 2016, 20:19
by Tiểu Hoả Thạch
Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote:ko có phép mới bảo Du biến =))

Thì ngộ cũng có phép đâu mà biết biến =))

` ^ ` ko biến cũng phải biến

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Posted: 15 Apr 2016, 22:58
by Hạ Du
Tiểu Hoả Thạch wrote:` ^ ` ko biến cũng phải biến

Bằng niềm tin hả? ` A`)?

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Posted: 16 Apr 2016, 01:34
by Tiểu Hoả Thạch
Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote:` ^ ` ko biến cũng phải biến

Bằng niềm tin hả? ` A`)?

đúng vậy, không có niềm tin sao sống được hả, cho nên mau biến ` ^ `

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Posted: 16 Apr 2016, 15:46
by Mythril
cũng bắt đầu xôm rồi này :wow:

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Posted: 16 Apr 2016, 17:20
by Hạ Du
Tiểu Hoả Thạch wrote:đúng vậy, không có niềm tin sao sống được hả, cho nên mau biến ` ^ `

Không có niềm tin vẫn sống được nhé ` A`)

Elya wrote:cũng bắt đầu xôm rồi này :wow:

Ahihi :manhme:

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Posted: 18 Apr 2016, 16:17
by Aelius
klq nhưng xin đăng tin tìm trẻ lạc ; A ;
có ai biết Merv đang ở đâu hoặc có thông tin gì không ạ, mấy ngày nay không thấy onl fb mà mình cũng chẳng có điện thoại để hỏi thăm :nho:

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Posted: 19 Apr 2016, 02:29
by Hạ Du
Aelius wrote:klq nhưng xin đăng tin tìm trẻ lạc ; A ;
có ai biết Merv đang ở đâu hoặc có thông tin gì không ạ, mấy ngày nay không thấy onl fb mà mình cũng chẳng có điện thoại để hỏi thăm :nho:

:le cũng đang tìm kiếm con người đó: :nho: